* Serahan Di Kaunter Jabatan Urusetia Pusat Setempat (OSC), Tingkat 3, Bangunan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Subang Jaya


* Serahan Di Kaunter Jabatan Urusetia Pusat Setempat (OSC), Tingkat 3, Bangunan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Subang Jaya
BIL
SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
JABATAN YANG DIRUJUK
G

PEMERIKSAAN AKHIR

1. Permohonan Pemeriksaan Akhir
OSC

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (SKMM)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (SYABAS)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (TNB)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKR/Jabatan Kejuruteraan, MPSJ) – Sistem Jalan dan Parit

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKR/Jabatan Kejuruteraan, MPSJ) – Sistem Lampu Jalan/Lampu Taman/Lampu Isyarat

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Perancangan Bandar, MPSJ)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Bangunan, MPSJ)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Landskap, MPSJ)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Pengurusan Alam Sekitar, MPSJ)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, MPSJ)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JBPM)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKKP)

  Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (IWK)

Kejuruteraan

  Borang KEJ 07 – Borang Pemeriksaan Tapak untuk Pengesahan Siap Kerja Jalan dan Parit

  Borang KEJ 06 & 08 - Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja dan Pemeriksaan Tapak Lampu Taman

  Borang KEJ 06 & 08 - Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja dan Pemeriksaan Tapak Lampu Isyarat

  Borang Laporan Ujian Beban Lampu Jalan

  Borang Laporan Ujian Beban Lampu Taman

  Senarai Semak Pengambilan Alih Penyelenggaraan – Pembersihan Kawasan

Pengurusan Alam Sekitar
MS