FAQ HASIL - Adakah bayaran tunggakan cukai taksiran secara ansuran dikenakan sebarang faedah?


Adakah bayaran tunggakan cukai taksiran secara ansuran dikenakan sebarang faedah?

   Ya, faedah ansuran sebanyak 4% akan dikenakan kepada permohonan yang diluluskan sebanyak 4 kali (4x) ke atas dan faedah berkenaan perlu dibayar.

Dikemaskini pada 05-Jul-2012

MS