FAQ PERKHIDMATAN BANDAR - UNIT KITAR SEMULA - Apakah kemudahan-kemudahan kitar semula yang disediakan oleh pihak MPSJ?


Apakah kemudahan-kemudahan kitar semula yang disediakan oleh pihak MPSJ?

   Berikut adalah kemudahan-kemudahan kitar semula yang disediakan:

  1.  Pusat kitar semula awam
  2. Tong kitar semula awam
  3. Tong kitar semula taska/tadika
  4. Tong kitar semula NGO / Badan Kebajikan
  5. Lori kitar semula

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS