FAQ KEJ -ELEKTRIK- Bagaimana sekiranya ingin memohon lampu taman / lampu jalan yang baru?


Bagaimana sekiranya ingin memohon lampu taman / lampu jalan yang baru?

   Perlu mengemukakan permohonan melalui surat dan boleh juga melalui telefon. Kelulusan pemasangan bergantung kepada semakan teknikal dan kelulusan bajet

Dikemaskini pada 04-Jul-2012

MS