FAQ PERKHIDMATAN BANDAR - UNIT KITAR SEMULA - Dimanakah orang awam boleh membuang sisa elektronik dalam kawasan pentadbiran MPSJ ?


Dimanakah orang awam boleh membuang sisa elektronik dalam kawasan pentadbiran MPSJ?

   Pusat Kitar Semula, di bangunan MPSJ

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS