Penyediaan RT Subang Jaya 2035 merupakan peringkat ketiga dalam sistem perancangan guna tanah dan fizikal negara seperti mana diperuntukkan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 iaitu selepas Rancangan Fizikal Negara (RFN) dan Rancangan Struktur Negeri (RSN).

Penyediaan RT Subang Jaya 2035 telah melalui beberapa peringkat kajian dan perlu dipublisitikan kepada orang awam untuk mendapatkan maklumbalas dan bantahan terhadap isi kandungannya [Subseksyen 13(1)]. RT Subang Jaya 2035 akan diwartakan selepas diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor [Subseksyen 15(1)] dan akan menggantikan semua Rancangan Tempatan terdahulu yang disediakan dalam kawasan MPSJ di bawah peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.

KANDUNGAN DOKUMEN DRTSJ 2035
1 Pelan Cadangan Guna Tanah 2035   
2 Pelan Pengangkutan Dan Lalulintas 2035   
3 Pelan Sempadan TOD  
4 Pelan Cadangan Pindaan Guna Tanah BP1 (Subang Jaya-USJ)   
5 Pelan Cadangan Pindaan Guna Tanah BP2 (Subang High-Tech)  
6 Pelan Cadangan Pindaan Guna Tanah BP3 (Putra Heights)  
7 Pelan Cadangan Pindaan Guna Tanah BP4 (Kinrara)  
8 Pelan Cadangan Pindaan Guna Tanah BP5 (Puchong)
9 Pelan Cadangan Pindaan Guna Tanah BP6 (Putra Permai)
10 Pelan Cadangan Pindaan Guna Tanah BP7 (Seri Kembangan) 1  
11 Pelan Cadangan Pindaan Guna Tanah BP7 (Seri Kembangan) 2
MUAT TURUN DOKUMEN DRTSJ 2035  Saiz Dokumen : 501 MB
 
SENARAI CADANGAN DRTSJ 2035
1 Senarai Cadangan DRTSJ 2035
MUAT TURUN SENARAI CADANGAN DRTSJ 2035 Saiz Dokumen : 309 KB
 
LAPORAN DRTSJ 2035
1 Jilid 1 - Pernyataan Bertulis
2 Jilid 2 - Strategi & Tindakan
3 Jilid 3 - Kawalan Perancangan
4 Jilid 4 - Garis Panduan Pembangunan
MUAT TURUN LAPORAN DRTSJ 2035 Saiz Dokumen : 631 MB
MS