Geran Kecil Alam Sekitar & Teknologi Hijau Negeri Selangor Tahun 2023

Dimaklumkan bahawa, Pentadbiran ini akan membuka permohonan Geran Kecil Alam Sekitar & Teknologi Hijau Negeri Selangor Tahun 2023 mengikut terma dan syarat seperti berikut:

1. Semua format dokumen dalam bentuk PDF & Microsoft Word sahaja;
2. Kertas kerja cadangan program/projek yang lengkap berserta perincian kos;
3. Penyata bank terkini;
4. Salinan Perakuan Pendaftaran/Sijil Pendaftaran Persatuan (ROS); dan
5. Carta organisasi.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi urus setia Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar & Teknologi Hijau Negeri Selangor di talian 03-55447841 atau e-mel selangor.environmentgrant@gmail.com.

Permohonan Geran ini akan ditutup pada 10 Mei 2023 (Rabu) pada jam 5.00 petang. Sebarang permohonan selepas tarikh tutup ini tidak akan dilayan. Harap maklum. Sekian, terima kasih.


BORANG PERMOHONAN GERAN KECIL ALAM SEKITAR & TEKNOLOGI HIJAU NEGERI SELANGOR TAHUN 2023

Geran Kecil Alam Sekitar & Teknologi Hijau Negeri Selangor Tahun 2023
Geran Kecil Alam Sekitar & Teknologi Hijau Negeri Selangor Tahun 2023
MS