Pencapaian Piagam Pelanggan 2024

(Dikemaskini setiap 3 bulan)
Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.

Bil Bulan Pencapaian Bil Bulan Pencapaian Bil Bulan Pencapaian
1 Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 2024 5 Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 2024 9 Pencapaian Piagam Pelanggan April 2024
2 Pencapaian Piagam Pelanggan November 2024 6 Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 2024 10 Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2024
3 Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 2024 7 Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 2024 11 Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2024
4 Pencapaian Piagam Pelanggan September 2024 8 Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 2024 12 Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2024

Pencapaian Piagam Pelanggan 2023

(Dikemaskini setiap 3 bulan)
Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20235Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20239Pencapaian Piagam Pelanggan April 2023
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20236Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 202310Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2023
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20237Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 202311Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2023
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20238Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 202312Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2023

Pencapaian Piagam Pelanggan 2022

(Dikemaskini setiap 3 bulan)
Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20225Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20229Pencapaian Piagam Pelanggan April 2022
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20226Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 202210Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2022
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20227Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 202211Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2022
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20228Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 202212Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

(Dikemaskini setiap 3 bulan)
Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20215Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20219Pencapaian Piagam Pelanggan April 2021
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20216Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 202110Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2021
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20217Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 202111Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2021
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20218Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 202112Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2021

Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

(Dikemaskini setiap 3 bulan)
Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20205Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20209Pencapaian Piagam Pelanggan April 2020
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20206Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 202010Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2020
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20207Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 202011Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2020
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20208Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 202012Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2020

Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

(Dikemaskini setiap 3 bulan)
Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20195Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20199Pencapaian Piagam Pelanggan April 2019
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20196Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 201910Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2019
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20197Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 201911Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2019
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20198Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 201912Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2019

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

(Dikemaskini setiap 3 bulan)
Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20185Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20189Pencapaian Piagam Pelanggan April 2018
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20186Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 201810Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2018
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20187Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 201811Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2018
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20188Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 201812Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2018

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017


Dokumen disediakan dalam format  PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20175Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20179Pencapaian Piagam Pelanggan April 2017
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20176Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 201710Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2017
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20177Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 201711Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2017
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20178Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 201712Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2017

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016


Dokumen disediakan dalam format  PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20165Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20169Pencapaian Piagam Pelanggan April 2016
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20166Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 201610Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2016
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20167Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 201611Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2016
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20168Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 201612Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2016

Pencapaian Piagam Pelanggan 2015


Dokumen disediakan dalam format  PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20155Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20159Pencapaian Piagam Pelanggan April 2015
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20156Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 201510Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2015
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20157Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 201511Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2015
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20158Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 201512Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2015

Pencapaian Piagam Pelanggan 2014


Dokumen disediakan dalam format  PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20145Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20149Pencapaian Piagam Pelanggan April 2014
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20146Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 201410Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2014
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20147Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 201411Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2014
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20148Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 201412Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2014

Pencapaian Piagam Pelanggan 2013


Dokumen disediakan dalam format  PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20135Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20139Pencapaian Piagam Pelanggan April 2013
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20136Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 201310Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2013
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20137Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 201311Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2013
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20138Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 201312Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2013

Pencapaian Piagam Pelanggan 2012


Dokumen disediakan dalam format  PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20125Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20129Pencapaian Piagam Pelanggan April 2012
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20126Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 201210Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2012
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20127Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 201211Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2012
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20128Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 201212Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2012

Pencapaian Piagam Pelanggan 2011


Dokumen disediakan dalam format  PDF. Sila muat turun dokumen. Untuk pengguna yang memuat turun menggunakan Mobile Data, sila semak saiz dokumen terlebih dahulu bagi mengelak penggunaan data berlebihan. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilBulan PencapaianBilBulan PencapaianBilBulan Pencapaian
1Pencapaian Piagam Pelanggan Disember 20115Pencapaian Piagam Pelanggan Ogos 20119Pencapaian Piagam Pelanggan April 2011
2Pencapaian Piagam Pelanggan November 20116Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 201110Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2011
3Pencapaian Piagam Pelanggan Oktober 20117Pencapaian Piagam Pelanggan Jun 201111Pencapaian Piagam Pelanggan Februari 2011
4Pencapaian Piagam Pelanggan September 20118Pencapaian Piagam Pelanggan Mei 201112Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2011
MS