Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Subang Jaya

Bagi mewujudkan dan mengekalkan Majlis Perbandaran Subang Jaya sebagai Perbandaran Bestari, Kota Niaga, Kediaman Idaman, semua warga MBSJ berjanji:
MS