FAQ KEJ -ELEKTRIK- Jenis tiang lampu di jalan berbeza-beza, bagaimana hendak membezakan lampu jalan kepunyaan MPSJ?


Jenis tiang lampu di jalan berbeza-beza, bagaimana hendak membezakan lampu jalan kepunyaan MPSJ?

   Tiang konkrit adalah milik TNB dan tiang besi (galvanized) adalah dibawah senggaraan MPSJ

Dikemaskini pada 04-Jul-2012

MS