TARIKH IKLAN : 07 SEPTEMBER 2021
TARIKH TUTUP PETI : 20 SEPTEMBER 2021 12.00 TENGAH HARI
 

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (PELUPUSAN KENDERAAN MBSJ TAHUN 2020) 

1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

1.1Tarikh Lawatan Aset:07 September 2021 (Selasa) hingga 20 September 2021 (Isnin)
1.2Masa:10.00 pagi hingga 04.00
1.3Lokasi Aset:Bengkel Kejuruteraan MBSJ, 
Jalan TP2, Taman Perindustrian Sime UEP, 
Subang Jaya, Selangor.
1.4Senarai Aset:

Bil.

Keterangan Aset

Muat Turun

Kuantiti

Harga Simpanan (RM)

1.

BHM 6352 - Perodua Kembara

Muat Turun Borang Sebutharga

1

1,500.00

2.

BHM 6380 - Perodua Kembara

Muat Turun Borang Sebutharga

1

1,500.00

3.

BKF 5942 - Lori Nissan

Muat Turun Borang Sebutharga

1

7,000.00

4.

BFN 1716 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

5.

BHH 6651 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

6.

BHH 6653 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

7.

BHH 6654 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

8.

BHH 6656 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

9.

BHL 1379 - Modenas Kristar

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

10.

BHL 1380 - Modenas Kristar

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

11.

BHL 1381 - Modenas Kristar

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

12.

BHX 6708 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

13.

BJL 6378 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

14.

BFV 4579 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

15.

BFV 4638 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

16.

BFV 4669 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

17.

BFV 4670 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

18.

BFV 4671 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

19.

BFV 4673 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

20.

BFV 4676 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

21.

BFV 4678 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

22.

BFV 4694 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

23.

BFV 4697 - Modenas Kriss

Muat Turun Borang Sebutharga

1

100.00

2.    Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut harga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 25) dan boleh diperolehi di lokasi seperti berikut:-

i. Bengkel Kejuruteraan MBSJ, Jalan TP2, Taman Perindustrian Sime UEP, Subang Jaya, Selangor
ii. Laman Web Majlis Perbandaran Subang Jaya di www.mpsj.gov.my
iii.Laman Web e-tender Selangor di https://tender.selangor.my


3.    Sila sertakan Borang Tuntutan Cagaran dan Borang Pendaftaran Maklumat Syarikat / Individu yang telah lengkap diisi bersama salinan kad pengenalan , penyata bank dan salinan sijil SSM (syarikat sahaja) bagi proses pemulangan wang deposit sekiranya petender gagal..

       
      MUAT TURUN BORANG CAGARAN


4.    Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat dan ditanda No.Sebut harga (Seperti dinyatakan di iklan tawaran) dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat :-

       
       Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan, Aras 3,
        Majlis Bandaraya Subang Jaya,
        Persiaran Perpaduan, USJ 5,
        47610 Subang Jaya,
        Selangor Darul Ehsan

TARIKH TUTUP PETI : 20 SEPTEMBER 2021 12.00 TENGAH HARI.  Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.


SYARAT, PERATURAN DAN ARAHAN SEBUT HARGA
1Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.
2Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 10%  daripada harga tawaran bagi setiap aset. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk draf bank sahaja atas nama MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.
3Tawaran tanpa / kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.
4Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).
5MBSJ tidak akan bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.
6Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.
7Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh pemberitahuan keputusan / surat tawaran penjualan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, tawaran penjualan akan terbatal dan deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.
8Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil / membawa keluar aset tersebut dari premis MBSJ dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh bayaran penuh dibuat dan seterusnya menguruskan urusan pertukaran hakmilik aset (JPJ) termasuk urusan PUSPAKOM (sekiranya berkaitan) dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh pengambilan aset. 
9Makluman tambahan :-

a. Sebarang pertanyaan atau ingin membuat temujanji lebih awal bagi melihat aset, sila hubungi nombor di talian 0380247260/ 0380221168 (Pejabat di bengkel TP2). 

b. Kehadiran adalah terhad untuk setiap hari mengikut masa yang ditetapkan. Pembeli adalah diingatkan agar sentiasa mematuhi peraturan dan garis panduan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). 

 c. Pembeli juga dinasihatkan untuk tidak menunggu hingga hari terakhir bagi membuat temujanji tersebut.
MS