Keputusan Syarikat Yang Berjaya Membida 

Tajuk Kerja : Penjualan Pelupusan Barang-Barang Rampasan/Sitaan Restoran, Halangan, Penjaja, Pusat Siber Kafe Dan Car Wash Jabatan Penguatkuasaan MBSJ Bil 3/2022 (Jualan Sisa)
Syarikat Berjaya : Rama Metal Trading Sdn Bhd
Harga Tawaran : RM 2,500.00
Tempoh Siap Kerja : 7 hari


Keputusan Syarikat Yang Berjaya Membida 

Tajuk Kerja : Penjualan Pelupusan Barang-Barang Rampasan/Sitaan Restoran, Halangan, Penjaja, Pusat Siber Kafe Dan Car Wash Jabatan Penguatkuasaan MBSJ Bil 3/2022 (E-Waste)
Syarikat Berjaya : T-Pot Electrical & Electronics Sdn. Bhd.
Harga Tawaran : RM 3,000.00
Tempoh Siap Kerja : 7 hari


MS