FAQ HASIL - Mengapakah pemilik selalu tidak terima bil? Hanya terima selepas tempoh bayaran berakhir?


Mengapakah pemilik selalu tidak terima bil? Hanya terima selepas tempoh bayaran berakhir?

   Bil diposkan ke alamat yang diberi oleh pemaju. Jika pemilik telah berpindah dari alamat berkenaan, pemilik perlu memaklumkan kepada MPSJ alamat terbaru untuk dikemaskini di dalam rekod MPSJ. Bila lewat diterima berkemungkinan masalah pos atau semasa tempoh pembayaran, bil terlalu banyak jadi mungkin bil telah tersalah hantar ke alamat lain contohnya jika no jalan yang sama.

Dikemaskini pada 06-Jul-2012

MS