MS


Perkhidmatan Utama

1. Mengawal selia kerja-kerja perkhidmatan pembersihan yang dijalankan oleh Unit Kawalan Pembersihan yang merangkumi 4 aktiviti utama disamping menguruskan aduan yang diterima berkaitan pengurusan sampah domestik dan kebersihan kawasan serta tindakan penyelesaian.

Kutipan Sampah
Memotong Rumput
Mencuci Longkang
Sapuan Jalan

2. Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan parit utama dari aspek kebersihan dan dibuat secara berperingkat sama ada secara sebutharga atau inden. Bagi aduan parit utama yang diterima, status parit tersebut akan dikenalpasti terlebih dahulu (milik Majlis, pemaju ataupun agensi kerajaan yang lain). Bagi parit majlis, pembersihan akan dibuat dalam tempoh 30 hari.

Total votes: 0