A. PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
BILSENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
A.1Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan / Pecah Sempadan / Pecah Bahagi Tanah / Cantum Tanah
A.1.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan, Pecah Sempadan Tanah, Pecah Bahagi Tanah & Cantum Tanah
A.1.2Borang Perihal Tanah 
A.1.3Borang Kelulusan Jawatankuasa Teknikal Pembangunan KSAS 
A.1.4Borang Kelulusan/Pengesahan Rumah Selangorku 
A.1.5Borang Pengumpulan Maklumat Teknikal Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) 
A.1.6Borang Pengumpulan Maklumat Teknikal Tenaga Nasional Berhad (TNB) 
A.1.7Borang Pengumpulan Maklumat Teknikal Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) 
A.1.8Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.1.9Borang Kiraan Bayaran Fi Kebenaran Merancang
A.1.10Senarai Semak Pengesahan Penyediaan Kemudahan Akses Orang Kelainan Upaya (OKU), MBSJ 
A.1.11Senarai Semak Garis Panduan Kriteria Nisbah Plot dan Densiti
A.1.12Senarai Semak Low Carbon Cities Framework and Assessment System (LCCF)
A.1.13Senarai Semak Reka Bentuk Bandar Selamat
A.2Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara @ Material Tanah
A.2.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara @ Material Tanah
A.2.2Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.2.3Borang Kiraan Bayaran Fi Kebenaran Merancang
A.3Permohonan Kebenaran Merancang Perubahan Material Kegunaan Bangunan
A.3.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Perubahan Material Kegunaan Bangunan (Tadika / Taska / Pusat Jagaan Harian (Kanak-Kanak / Warga Emas / OKU) / Pusat Atau Rumah Kebajikan / Pusat Penjagaan Ibu Dan Bayi)
A.3.2Format Laporan Cadangan Pemajuan Permohonan Kebenaran Merancang Perubahan Material Kegunaan Bangunan (Tadika / Taska / Pusat Jagaan Harian (Kanak-Kanak / Warga Emas / OKU) / Pusat Atau Rumah Kebajikan / Pusat Penjagaan Ibu Dan Bayi)
A.3.3Senarai Semak Dokumen Jabatan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Perubahan Material Kegunaan Bangunan (Kecuali Tadika / Taska / Pusat Jagaan Harian (Kanak-Kanak / Warga Emas / OKU) / Pusat Atau Rumah Kebajikan / Pusat Penjagaan Ibu & Bayi)
A.3.4Format Pelan Permohonan
A.3.5Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.3.6Borang Kelulusan Berjiran
A.4Permohonan Kebenaran Merancang Tambahan/Ubahsuai Bangunan
A.4.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Tambahan/Ubahsuai Bangunan 
A.4.2Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.4.3Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak
A.4.4Surat Akuan
A.5Permohonan Kebenaran Merancang Struktur Papan Iklan
A.5.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Struktur Papan Iklan
A.5.2Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.6Permohonan Ulasan Untuk Menukar Syarat,Memecah Sempadan dan Mencantumkan Tanah
A.6.1Senarai Semak Penerimaan Dokumen Permohonan Ulasan Untuk Menukar Syarat,Memecah Sempadan dan Mencantumkan Tanah
A.7Permohonan Pelanjutan Kebenaran Merancang
A.7.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelanjutan Kebenaran Merancang
A.7.2Borang B - Permohonan Bagi Pelanjutan Kebenaran Merancang
A.8Permohonan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat (Nama Jalan dan Nombor Bangunan) Untuk Pemilik / Pemaju Skim Pembangunan
A.8.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat (Nama Jalan dan Nombor Bangunan) Untuk Pemilik / Pemaju Skim Pembangunan
A.8.2Borang Permohonan Kelulusan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat (Nama Jalan & Nombor Bangunan)
A.8.3Borang Permohonan Kelulusan Untuk Menukar Nombor Bangunan (Kediaman, Perniagaan dan Perusahaan) Untuk Pemilik / Pemaju Skim Pembangunan
A.9Permohonan Menukar Nombor Bangunan (Perumahan, Perniagaan dan Perusahaan)
A.9.1Senarai Semak Penerimaan Dokumen Permohonan Menukar Nombor Bangunan (Perumahan, Perniagaan dan Perusahaan)
A.9.2Borang Permohonan Menukar Nombor Bangunan (Perumahan, Perniagaan dan Perusahaan)
A.10Rundingan Awam Menara Telekomunikasi
A.10.1Senarai Semak Rundingan Awam Telekomunikasi
A.11Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Menara Pemancar Komunikasi
A.11.1Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.11.2Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Menara Pemancar Komunikasi


CPERMOHONAN PELAN LANDSKAP
BILSENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
C.1Permohonan Pelan Landskap
C.1.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Landskap
C.1.2Borang Permohonan Kelulusan Pelan Landskap
C.1.3Fi Permohonan Pelan Landskap

D. PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
BILSENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
D.1Permohonan Pelan Bangunan (Baru/Serentak)
D.1.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan (Baru/Serentak)
D.1.2Borang A  (Saiz A3)
D.1.3Borang Template Kiraan Fi
D.1.4Format Pelan Cadangan Strata COB
D.1.5Template Surat Perakuan IWK
D.1.6Template Surat Perakuan SKMM
D.1.7Senarai Semak Pengesahan Penyediaan Kemudahan Akses Orang Kelainan Upaya (OKU)
D.2Permohonan Pelan Bangunan (Pindaan)
D.2.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan (Pindaan)
D.2.2Borang A  (Saiz A3)
D.2.3Borang Pindaan Kepada Pelan Yang Diluluskan
D.2.4Borang Template Kiraan Fi
D.2.5Format Pelan Cadangan Strata COB
D.2.6Borang Pengesahan Semakan Awalan Tambahan Ubahsuai dan Pindaan Pelan Lulus
D.3Permohonan Pelan Tambahan/Ubahsuai (Permohonan Serentak)
D.3.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Tambahan/Ubahsuai (Permormohonan Serentak)
D.3.2Borang A  (Saiz A3)
D.3.3Borang Pengesahan Semakan Awalan Tambahan Ubahsuai dan Pindaan Pelan Lulus
D.3.4Borang Perakuan Pemohon
D.3.5Borang Permohonan Perkhidmatan Tong Roro
D.3.6Borang Template Kiraan Fi
D.3.7Surat Perakuan
D.3.8Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak
D.3.9Borang Permit Meletak Bahan Binaan
D.4Permohonan Pelan Tambahan/Ubahsuai
D.4.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Tambahan/Ubahsuai
D.4.2Borang A  (Saiz A3)
D.4.3Borang Pengesahan Semakan Awalan Tambahan Ubahsuai dan Pindaan Pelan Lulus
D.4.4Borang Perakuan Pemohon
D.4.5Borang Permohonan Perkhidmatan Tong Roro
D.4.6Borang Template Kiraan Fi
D.4.7Surat Perakuan
D.4.8Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak
D.4.9Borang Permit Meletak Bahan BinaanG. PEMERIKSAAN AKHIR
BILSENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
G.1Permohonan Pemeriksaan Akhir I dan II
G.1.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Pemeriksaan Akhir I dan II
G.1.2Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (SKMM)
G.1.3Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (SYABAS)
G.1.4Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (TNB)
G.1.5Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKR/Jabatan Kejuruteraan, MPSJ) – Sistem Jalan dan Parit
G.1.6Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKR/Jabatan Kejuruteraan, MPSJ) – Sistem Lampu Jalan/Lampu Taman/Lampu Isyarat
G.1.7Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Perancangan Bandar, MPSJ)
G.1.8Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Bangunan, MPSJ)
G.1.9Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Landskap, MPSJ)
G.1.10Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Pengurusan Alam Sekitar, MPSJ)
G.1.11Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, MPSJ)
G.1.12Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JBPM)
G.1.13Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKKP)
G.1.14Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (IWK)
G.1.15Borang KEJ 06 –  Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja Untuk Kerja-Kerja Jalan Dan Perparitan / Lampu Jalan / Lampu Taman / Lampu Isyarat
G.1.16Borang KEJ 07 – Borang Pemeriksaan Tapak Untuk Pengesahan Siap Kerja Bagi Skim Perumahan / Bercampur
G.1.17Borang KEJ 08 - Borang Pemeriksaan Tapak Lampu Jalan Untuk Pengesahan Siap Kerja
G.1.18Borang Laporan Ujian Beban Lampu Jalan
G.1.19Borang Laporan Ujian Beban Lampu Taman
G.1.20Pengambilan Alih Penyelenggaraan Kebersihan Kawasan
G.1.21Borang Penyerahan Pokok

H. PERMOHONAN CF, PENDEPOSITAN CCC DAN AMBIL ALIH KAWASAN
BILSENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
H.1Permohonan Sijil Layak Menduduki (CFO)
H.1.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Sijil Layak Menduduki (CFO)
H.1.2Borang KEJ 06 –  Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja Untuk Kerja-Kerja Jalan Dan Perparitan / Lampu Jalan / Lampu Taman / Lampu Isyarat
H.1.3Borang KEJ 07 – Borang Pemeriksaan Tapak Untuk Pengesahan Siap Kerja Bagi Skim Perumahan / Bercampur
H.1.4Borang KEJ 08 - Borang Pemeriksaan Tapak Lampu Jalan Untuk Pengesahan Siap Kerja
H.1.5Borang Laporan Ujian Beban Lampu Jalan
H.1.6Borang Laporan Ujian Beban Lampu Taman
H.1.7Borang Maklumat Pengumpulan Data dan Penguatkuasaan Strata
H.1.8Borang Penyerahan Pokok
H.1.9Senarai Semak Dokumen Penilaian Harta Tanah Untuk Kediaman, Perniagaan & Perusahaan
H.1.10 Senarai Semak Dokumen Penilaian Harta Tanah Untuk Harta Khas Seperti Pusat Membeli-Belah, Hotel, Pusat Perdagangan, Kelab Golf, Universiti / Kolej Swasta, Rumah Kelab, Billboard, Stesen LRT, Stesen Pam Minyak Dan Hospital
H.1.11Senarai Nilaian Pemilik Bagi Maksud Kadaran (Cukai Taksiran)
H.2Pendepositan CCC
H.2.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Pendepositan Certification of Completion and Compliance (CCC)
H.2.2Lampiran 1 2 3 4 – Berkaitan Daftar Pemilik Strata (COB)
H.2.3Borang Maklumat Pengumpulan Data dan Penguatkuasaan Strata
H.2.4Borang Penyerahan Pokok
H.2.5Senarai Semak Dokumen Penilaian Harta Tanah Untuk Kediaman, Perniagaan & Perusahaan
H.2.6 Senarai Semak Dokumen Penilaian Harta Tanah Untuk Harta Khas Seperti Pusat Membeli-Belah, Hotel, Pusat Perdagangan, Kelab Golf, Universiti / Kolej Swasta, Rumah Kelab, Billboard, Stesen LRT, Stesen Pam Minyak Dan Hospital
H.2.7Senarai Nilaian Pemilik Bagi Maksud Kadaran (Cukai Taksiran)
H.3Pengambilan Alih Kawasan
H.3.1Senarai Semak Permohonan Pengambilan Alih Kawasan
H.3.2Borang Pengambilan Alih Kawasan
H.3.3Borang Maklumat Petak Parking
H.3.4Borang Penyerahan Pokok

I.OSC 3 PLUS ONLINE
BILSENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
I.1Manual Pengguna OSC 3 PLUS
I.1.1Manual Pengguna OSC 3.0 PLUS Online
I.1.2Manual OSC 3.0 Plus
MS