MS

PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN

Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MPSJ.

Gred MARKAH

A : 90 - 100
B : 80 - 89
C : 66 - 79
D : 0 - 65 (ARAHAN TUTUP)

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2019

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED A
1Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 20195Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 20199Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2019
2Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 20196Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 201910Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2019
3Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 20197Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 201911Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2019
4Premis Makanan / Restoran Gred A - April 20198Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 201912Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2019

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2018

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED A
1Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 20185Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 20189Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2018
2Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 20186Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 201810Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2018
3Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 20187Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 201811Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2018
4Premis Makanan / Restoran Gred A - April 20188Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 201812Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2018
Total votes: 0

Comments

firdaus.puzi said:

.