TARIKH IKLAN : 22 DISEMBER 2021
TARIKH TUTUP PETI : 21 JANUARI 2022 12.00 TENGAH HARI
 

TAWARAN PELAWAAN PEMBELIAN TANAH MILIK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA DI PT 300, HS(D) 223086, PEKAN SUBANG JAYA, DAERAH PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN YANG BERKELUASAN 5,867 METER PERSEGI DENGAN SYARAT NYATA BANGUNAN PERNIAGAAN

1. Maklumat Sebut Harga :

1.1Petender:Majlis Bandaraya Subang Jaya
1.2Tarikh Iklan:22 Disember 2021
1.3Tarikh Tutup:21 Januari 2022 (12.00 Tengahari)
1.4Tempat Hantar:Dokumen dan butiran yang lengkap perlu dimasukkan di dalam sampul surat tanpa meletakkan tanda pengenalan petender pada bahagian luar sampul surat tersebut. Sampul surat hendaklah dicatatkan dengan nama projek di bahagian atas sebelah kiri dan dihantar sendiri dengan tangan atau melalui pos berdaftar kepada :

Peti  Tawaran
Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan
Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya,
Persiaran Perpaduan, USJ 5
47610 UEP Subang Jaya
Selangor Darul Ehsan

Sebarang Pertanyaan Sila hubungi:

03-80267425 / 3250 / 010-3561922
Cik Adibah / Puan Raimi Ayuni

Dokumen Tawaran yang lewat tidak akan diterima.


2.    Dokumen Sebut Harga (Wajib Hantar)

2.1. Dokumen Tawaran Pelawaan Pembelian Tanah yang lengkap diisi dan ditandatangan.
KLIK UNTUK MUAT TURUN DOKUMEN SEBUT HARGA
2.2. 

Salah satu daripada dokumen berikut :

i. Salinan Penyata Bank Bulanan (yang telah disahkan oleh pihak bank) bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup tender bagi bulan September, Oktober dan November bagi tahun 2021 atau;
ii. Salinan akaun yang diaudit oleh Akauntan bertauliah bagi dua (2) tahun kewangan terakhir yang telah disahkan bagi Syarikat Sdn. Bhd. sahaja atau;
iii. Sebarang salinan dokumen / surat pengesahan sebagai bukti kepada bayaran dijangka, kemudahan pinjaman dari bank, overdraf, kemudahan kredit dari pembekal dan lain-lain yang terkini.

2.3. Surat Akuan Pembida (Lampiran F) yang siap diisi dan ditandatangani.
2.4. Satu (1) Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia


 
MS