Tawaran Penyewaan Medan Selera Dan Pasar Awam Secara Tender Terbuka (Zon Subang Jaya)
 

i. Pasar Awam

Bil

Lokasi

Kadar Sewa
Minimum

Bilangan
Kekosongan

Jenis Perniagaan

1

Pasar Moden SS 15, Subang Jaya

RM 150.00

1

Daging

1

Ikan

1

Buah

ii. Medan Selera

 Bil

Lokasi

Kadar Sewa Minimum

Bilangan Kekosongan

 Jenis Perniagaan

2

Medan Selera, Subang Hi-Tech Jalan Nilam 1/1, Subang
Jaya (belakang)

RM 250.00

5

Makanan / Minuman

3

Medan Selera, Subang Hi-Tech Jalan Nilam 1/2, Subang
Jaya (hadapan)

RM 350.00

9

4

Medan Selera SS 15, Subang Jaya
(Atas Pasar ModenSS 15 SubangJaya)

RM 150.00

11


TERMA DAN SYARAT :
1Keutamaan permohonan kepada penjaja kecil, anak Selangor dan individu yang bermastautin di kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya.
2Pemohon hanya dibenarkan mengemukakan 1 (satu) permohonan sahaja
3Dokumen yang tidak lengkap akan DITOLAK
4

Dokumen yang diperlukan :
1 salinan kad pengenalan pemohon dan salinan bil utiliti
1 gambar ukuran passport

5Borang permohonan boleh didapati menerusi laman web MBSJ (Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta – Bahagian borang. Pemohon diminta untuk mengisi kadar sewaan yang ditawarkan yang tidak boleh kurang daripada  kadar sewa minimum yang ditetapkan.
6Keutamaan permohonan kepada pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap / mempunyai pengalaman dalam perniagaan makanan dan penjaja jalanan.
Tarikh Tutup Permohonan : 8 Oktober 2021 (Jumaat) (Sebelum jam 12.00 tengahari).
Borang permohonan yang lengkap perlu dimasukkan di dalam sampul surat yang berlakri dan dimasukkan ke dalam ‘drop box’ Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta di lobi Ibu Pejabat, Majlis Bandaraya Subang Jaya. Sampul surat yang berlakri hendaklah dialamatkan kepada :
MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN
Pengarah
Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
Aras 2, Majlis Bandaraya Subang Jaya Persiaran Perpaduan USJ 5
47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan
SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI:
03 – 8026 3116
03 – 8026 4339
03 – 8026 3162
MS