Lokasi :Di Atas Tanah Kerajaan Di Persimpangan Jalan Kinrara 5, Bandar Kinrara, Puchong, Selangor Darul Ehsan
Kaedah Penyewaan:Penyewaan Tapak Sahaja (Struktur perlu dibina oleh Syarikat)
Tempoh Sewaan:Dua (2) Tahun
Tarikh Tutup Permohonan:5 Ogos 2022 (Jumaat) / Sebelum 4.00 Petang
Jenis / Saiz:Tertakluk kepada Garis Panduan Perancangan Papan Iklan  Luaran MBSJ  (Sila rujuk Garis Panduan bagi saiz dan jenis yang dibenarkan)
Dokumen yang Perlu Disertakan:Surat Permohonan, Profil Syarikat, Kadar Sewa Yang Ditawarkan,  Tempoh Sewa Yang Dicadangkan, Jenis dan Saiz Yang  Dicadangkan, Sijil Pendaftaran Syarikat dan lain-lain dokumen yang  berkaitan.

Pemohon perlu mematuhi syarat-syarat seperti di dalam GARIS PANDUAN  PERANCANGAN PAPAN IKLAN LUARAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA FEBRUARI
2020 sebelum menghantar permohonan. Sebarang cadangan yang tidak mematuhi Garis  Panduan akan ditolak dengan serta merta.

MUAT TURUN GARIS PANDUAN  PERANCANGAN PAPAN IKLAN LUARAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA

Borang permohonan dan butiran syarikat yang lengkap perlu dimasukkan di dalam sampul surat  yang berlakri dan di hantar ke alamat di bawah :-

Tawaran penyewaan serta cadangan perniagaan dan butiran syarikat hendaklah dihantar kepada alamat berikut: ;

 Peti Tender
Jabatan Khidmat Pengurusan
Aras 2, Majlis Bandaraya Subang Jaya 
Persiaran Perpaduan, USJ 5
47610 UEP Subang Jaya
Selangor Darul Ehsan

5 OGOS 2022  (JUMAAT) (SEBELUM 4.00 PETANG)

SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI:
Pn. Nadia / Pn. Adilia

03-8026 3108 / 4404


MS