INTEGRITI

 Nama Jabatan / Bahagian Unit Integriti
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Emilia Binti Nasir
 Tel Jabatan 03-8026 4072
 No Faks Jabatan 03-8026 4071
 E-mel Jabatan  integriti@mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

 Seksyen Tadbir Urus, Pengukuhan Integriti Dan Pengurusan Aduan
1. Merancang dan melaksanakan program, kursus dan latihan mengikut keperluan berdasarkan jadual dan keadaan semasa
2. Meneliti jenis aduan yang boleh dibawa ke Lembaga Tatatertib atau agensi penguatkuasaan yang lain
3. Melaksanakan Polisi Whistleblowing selaras dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) / Whistleblowing
4. Menganalisis ruang dan peluang wujudnya rasuah boleh berlaku berdasarkan kepada prosedur di jabatan
5. Melaksanakan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN)
6. Merancang, menyelaras dan melaksanakan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM)
7. Merancang, menetapkan dan melaksanakan hala tuju antirasuah di MBSJ merujuk kepada standard ISO 37001:2016 dan bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman
8. Merancang, menyelaras dan melaksanakan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP)
 
 Seksyen Pematuhan, Pengesanan, Pengesahan Dan Tatatertib
1. Mentadbir pengurusan tatatertib
2. Merancang dan melaksanakan pemeriksaan mengejut ke atas warga kerja bagi pematuhan arahan sama ada melalui pekeliling, prosedur atau arahan dari semasa ke semasa
3. Melaksanakan Pengesanan dan Pengesahan untuk sesuatu isu/kes
4. Merancang dan melaksanakan saringan ujian air kencing secara mengejut ke atas warga kerja
5. Merancang dan melaksanakan program kesedaran dan pencegahan antidadah
6. Menerima dan menguruskan Aduan Gangguan Seksual
7. Merangka jawatankuasa siasatan dalam menangani sesuatu isu yang bekeperluan
8. Menguruskan dan memproses permohonan Mendapatkan Kebenaran Menjalankan Pekerjaan Luar
9. Menguruskan dan memproses permohonan Mendapatkan Kebenaran Penerimaan Hadiah

PIAGAM PELANGGAN JABATAN HASIL

 1. Pengurusan Akuan Terima Aduan Integriti 1 Hari Bekerja
 2. Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan 3 Hari Bekerja
MS