INTEGRITI

 Nama Jabatan / Bahagian Unit Integriti
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Emilia Binti Nasir
 Tel Jabatan 03-8026 4072
 No Faks Jabatan 03-8026 4071
 E-mel Jabatan  integriti@mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

Seksyen Tadbir Urus Dan Pengukuhan Integriti 
1 Merancang dan melaksanakan program, kursus dan latihan mengikut keperluan berdasarkan jadual dan keadaan semasa
2 Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah
3 Melaksanakan Polisi Whistleblowing selaras dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) / Whistleblowing
4 Menganalisis ruang dan peluang wujudnya rasuah boleh berlaku berdasarkan kepada prosedur di jabatan
5 Melaksanakan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN)
6 Merancang, menyelaras dan melaksanakan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM)
7 Merancang, menetapkan dan melaksanakan hala tuju antirasuah di MBSJ merujuk kepada standard ISO 37001:2016 dan bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman
8 Merancang, menyelaras dan melaksanakan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP)
9 Menguruskan dan memproses permohonan Mendapatkan Kebenaran Menjalankan Pekerjaan Luar
10 Menguruskan dan memproses permohonan Mendapatkan Kebenaran Penerimaan Hadiah
Seksyen Pengesanan & Pengesahan Dan Pengurusan Aduan
1 Melaksanakan Pengesanan dan Pengesahan untuk sesuatu isu/kes
2 Meneliti jenis aduan yang boleh dibawa ke Lembaga Tatatertib atau agensi penguatkuasaan yang lain 
Seksyen Pematuhan Dan Tatatertib
1 Mentadbir pengurusan tatatertib
2 Merancang  dan melaksanakan pemeriksaan mengejut ke atas warga kerja bagi pematuhan arahan sama ada melalui pekeliling, prosedur atau arahan dari semasa ke semasa
3 Merancang  dan melaksanakan program kesedaran dan pencegahan antidadah
4 Merancang dan melaksanakan saringan ujian air kencing secara mengejut ke atas warga kerja 
5 Merangka jawatankuasa siasatan dalam menangani sesuatu isu yang bekeperluan
6 Menerima dan menguruskan Aduan Gangguan Seksual

PIAGAM PELANGGAN UNIT INTEGRITI

 1. Pengurusan Akuan Terima Aduan Integriti 1 Hari Bekerja
MS