KESIHATAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Kesihatan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  -
 Tel Jabatan  03-8023 7595
 No Faks Jabatan  03-8024 5235
 E-mel Jabatan  -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Melaksanakan pengurusan pentadbiran dan pengendalian aduan secara efektif dan efisyen.
 2. Menjalankan pemeriksaan premis makanan dan perniagaan berasaskan makanan untuk memastikan tahap kebersihan menepati peraturan dan syarat- syarat yang ditetapkan.
 3. Menjalankan kawalan demam denggi mengikut kawalan PKD.
 4. Menjalankan aktiviti kawalan kacau ganggu haiwan.
 5. Merancang dan melaksana aktiviti kesihatan.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KESIHATAN

JABATAN KESIHATAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran dan pengendalian aduan secara efektif dan efisyen

PP 1

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 hari

PP 2

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 hari

TERAS 3

PEMBANGUNAN MAMPAN

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 5
Menyelia perkhidmatan kebersihan, kesihatan persekitaran dan pengindahan bandar

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Menjalankan pemeriksaan premis makanan dan perniagaan berasaskan makanan untuk memastikan tahap kebersihan menepati peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan

PP 3

Mengemaskini status premis makanan Gred A di dalam portal MBSJ

Setiap Bulan

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 3
Menjalankan kawalan demam denggi mengikut kawalan PKD

PP 4

Mengemaskini status kawasan wabak dan hotspot di dalam portal MBSJ

14 Hari

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 4
Menjalankan aktiviti kawalan kacau ganggu haiwan

PP 5

Meluluskan Lesen Anjing (Bagi Permohonan Secara Atas Talian Yang Mematuhi Syarat-Syarat)

1 hari

TERAS 6

PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 9
Merancang & melaksanakan program pembangunan kesejahteraan & pemberdayaan masyarakat

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 5
Merancang dan melaksana aktiviti kesihatan persekitaran

PP 6

Melaksanakan program kesihatan persekitaran mengikut perancangan dan kelulusan

1 Perancangan / Tahun

MS