UNDANG - UNDANG

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Undang - Undang
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Puan Anita Bt Abd Jalil
 Tel Jabatan 03-80263289
 No Faks Jabatan 03-80240671
 E-mel Jabatan -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Memberi khidmat nasihat perundangan kepada Majlis mengenai perkara-perkara perundangan dan melaksanakan keputusan-keputusan Majlis mengenai perkara-perkara perundangan supaya tidak bercanggah dengan Undang-Undang.
 2. Menyemak, menggubal serta meminda Undang-Undang Kecil bagi rujukan dan digunapakai dalam Pentadbiran.
 3. Menguruskan hal-hal berkaitan tuntutan sivil di Mahkamah yang difailkan oleh pihak luar terhadap Majlis serta mengendalikan kes Lembaga Rayuan sebagai wakil Majlis.
 4. Melaksanakan penyemakan dan pindaan dokumen kontrak Majlis.
 5. Melaksanakan pengurusan pentadbiran dan pengendalian kes kompaun, saman dan pendakwaan Majlis.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN UNDANG - UNDANG

JABATAN UNDANG - UNDANG

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 2
Menggubal, melaksana dan menguatkuasakan peraturan, polisi dan undang-undang

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Memberi khidmat nasihat perundangan kepada Majlis mengenai perkara-perkara perundangan dan melaksanakan keputusan-keputusan Majlis mengenai perkara- perkara perundangan supaya tidak bercanggah dengan Undang-Undang

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

PP 1

Memberikan Khidmat Nasihat Perundangan Kepada Jabatan Berkaitan (Tertakluk Kepada Penerimaan Dokumen Yang
Lengkap)

14 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Menyemak, menggubal serta meminda Undang-Undang Kecil bagi rujukan dan digunapakai dalam Pentadbiran

PP 2

Melaksanakan pindaan dan gubalan undang-undang untuk kelulusan Kerajaan Negeri

1 Tahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Menguruskan hal-hal berkaitan tuntutan sivil di Mahkamah yang difailkan oleh pihak luar terhadap Majlis serta mengendalikan kes Lembaga Rayuan sebagai wakil Majlis.

PP 3

Melaksanakan Pelantikan Peguam Bagi Kes Tuntutan Sivil

Mengikut tempoh yang
ditetapkan oleh Mahkamah

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Melaksanakan penyemakan dan pindaan dokumen kontak Majlis

PP 4

Semakan Dokumen Perundangan Dari Tarikh Penerimaan Tertakluk Kepada Dokumen Yang Lengkap dan Teratur

21 Hari

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 5
Melaksanakan pengurusan pentadbiran, aduan dan pengendalian kes kompaun, saman dan pendakwaan Majlis

PP 5

Menetapkan Kadar Kompaun Bagi Setiap Notis Tawaran Mengkompaun Suatu Kesalahan

5 Minit

PP 6

Rayuan Pengurangan Kadar Kompaun Dari Tarikh Notis Tawaran Mengkompaun Dikeluarkan

60 Hari

PP 7

Menfaikan Kes Ke Mahkamah Selepas Menerima Izin Pendakwaan (Sanksi) Daripada Timbalan Pendakwa Raya Negeri

7 Hari

PP 8

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

PP 9

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

MS