PENGURUSAN TERTINGGI
Datuk Bandar Subang Jaya
- Kosong -
E - mel : datukbandar@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 8026 3102
Timbalan Datuk Bandar Subang Jaya
YBrs. Tn. Hj. Mohd Zulkurnain Bin Che Ali, S.M.S , A.M.N
E - mel : mzul@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 8026 3104
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Timbalan Setiausaha Subang Jaya
Pengarah (Khidmat Pengurusan) Gred N52
En. Ismail Bin Salim, P.J.K
E - mel : ismails@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 8026 3106

Timbalan Pengarah (Khidmat Pengurusan) Gred N48
En. Mohd Reyzal bin Mazlan
E - mel : mohd.reyzal@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 8026 3128
JABATAN KORPORAT & PENGURUSAN STRATEGIK
Pengarah (Korporat) Gred N52
En. Muhammad Azli Bin Miswan, A.M.S
E - mel : azli@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263120
Timbalan Pengarah (Korporat) Gred S48
En. Azfarizal Bin Abdul Rashid
E - mel : azfarizal@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263124
JABATAN PERBENDAHARAAN
Pengarah (Kewangan) Gred WA54
Tn. Hj. Mohd Fadzil B. Mahat, A.M.N, A.M.S
E - mel : fadzil@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263135
JABATAN HASIL
Pengarah (Hasil) Gred W48
Pn. Hjh Sharifah Rohaida Binti Abdul Rahman, P.P.C, P.J.K
E - mel : sharifah@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263136
JABATAN PERANCANGAN BANDAR
Pengarah (Perancang Bandar) Gred J52
TPr En. Hazman Bin Mohd Mahayudin
E - mel : hazman@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80242735

Timbalan Pengarah (Perancang Bandar) Gred J48
-Kosong-
E - mel : -
Telefon : 03 - 80263247

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
Pengarah (Penilaian Dan Pengurusan Harta) Gred W52
Sr. Aida Binti  Omar, MRISM
E - mel : aida@mbsj.gov.my
Telefon : 03-80263266

Timbalan Pengarah (Penilaian Dan Pengurusan Harta) Gred W48
Sr. Mohd Faudzi Bin Nazaruddin, MRISM
E - mel : faudzi@mbsj.gov.my
Telefon : 03-80263111

JABATAN UNDANG - UNDANG
Pengarah (Undang - Undang) Gred L52
Pn. Hjh Anita Binti  Abd Jalil, P.P.T
E - mel : anita@mbsj.gov.my
Telefon : 03-80263148
JABATAN PELESENAN

Pengarah (Pelesenan) Gred N52
Pn. Nik Zalina Binti Megat Muda, CelO
E - mel : zalina@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80267417

JABATAN PENGUATKUASA
Pengarah (Penguatkuasa) Gred N52
En. Muhammad Zaki Bin Yusoff
E - mel : mzaki@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263154
Timbalan Pengarah (Penguatkuasa) Gred KP48
En. Tarmidi Bin Kadri
E - mel : tarmidi.kadri@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80510474
JABATAN BANGUNAN

Pengarah (Bangunan) Gred J52
En Nor Azmi Bin Mohd Rosli
E - mel : azmi@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263232

JABATAN KEJURUTERAAN
Pengarah (Kejuruteraan) Gred J52
Ir. Dr. Hj. Mohd Ariffuddin B. Hj. Kamari
E - mel : ir.ariffuddin@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263292
Timbalan Pengarah (Kejuruteraan) Gred J48
-Kosong-
E - mel : -
Telefon : 03 - 80263255
JABATAN KESIHATAN
Pengarah (Kesihatan) Gred UD54
-Kosong-
E - mel : -
Telefon : 03 - 80237595 samb. 201
Timbalan Pengarah (Kesihatan) Gred UD48
Dr. Nurnawwar Binti Arpaaii
E - mel : dr.nurnawwar@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80237595 samb. 110
JABATAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN
Pengarah (Pembangunan Kemasyarakatan) Gred N52
-Kosong-
E - mel : -
Telefon : 03 - 5621 0060 samb 172

Timbalan Pengarah (Pembangunan Kemasyarakatan) Gred S48
Pn. Rubaizah Binti Mohamed Noh
E - mel : rubaizah@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 5624 1005 samb 128

JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Pengarah (Pengurusan Sisa Pepejal) Gred C48
Pn. Azura Binti Mohd Don
E - mel : azura@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263181

JABATAN LANSKAP
Penolong Pengarah Kanan Gred N44
Pn. Azlina Binti Mat Salim
E - mel : azlina@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263238
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Pengarah (ICT) Gred F48
En. Samzol Bin Saat
E - mel : samzol@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263193
JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)
Pengarah  (COB) Gred W44

Sr. Nornizam Binti Mohd Jusoh
E - mel : sr.nornizam@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263231

JABATAN OSC

Pengarah (OSC) Gred  J48 
Pn. Sarina Binti Saad
E - mel : sarina.saad@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263296

JABATAN AUDIT DALAM
Pengarah (Audit) Gred W48
En. Shahrul Fadli Bin Abdu Rashid
E - mel : shahrul.fadli@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263202
JABATAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
Pengarah (Kontrak & Ukur Bahan) Gred J48
Sr Nazarudin Bin Mashtuki
E - mel : nazarudin@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 80263249
UNIT INTERGRITI
Pegawai Integriti
Mohd Herman Bin Musanip
E - mel : mohd.herman@mpsj.gov.my
Telefon : 03 - 8026 4074
MS