Bangunan

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Bangunan
 Nama Ketua Jabtan / Bahagian  En. Nor Azmi Bin Mohd Rosli
Tel Jabatan  03-8026 4449
No Faks Jabatan

 03-8024 6501

E-mel Jabatan  azmi@mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN BANGUNAN

 1. Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan, permit sementara, pelan setara dan sijil CCC bagi mempastikan bangunan selamat diduduki dan mematuhi undang-undang serta garis panduan pembinaan.
 2. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan bangunan bagi mempastikan kerja-kerja pembinaan mematuhi undang-undang dan garis panduan.
 3. Menyelia penyelesaian kes projek-projek terbengkalai dan bangunan bermasalah, menjalankan pemeriksaan berkala bangunan bertingkat dan melaksanakan projek keceriaan bangunan.
 4. Melaksanakan dan menyelia pembinaan projek-projek MBSJ untuk kemudahan kakitangan dan pelanggan.
 5. Pengurusan pentadbiran, arkib (penyimpanan dokumen / pelan pembinaan) dan aduan yang cekap dan berkesan.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN BANGUNAN

JABATAN BANGUNAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI
JABATAN                   (FJ)

FJ 1
Pengurusan pentadbiran, arkib (penyimpanan dokumen / pelan pembinaan) dan aduan yang cekap dan berkesan

PP 1

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

PP 2

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 2
Menggubal, melaksana dan menguatkuasakan peraturan, polisi dan undang-undang

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan, permit sementara, pelan setara dan sijil CCC bagi mempastikan bangunan selamat diduduki dan mematuhi undang-undang serta garis panduan pembinaan.

PP 3

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Dan Pindaan Kepada Pelan Kelulusan Bagi Bangunan Baru Dan Tambahan
/ Ubahsuaian Bangunan Bukan Kediaman (Yang Lengkap)

19 Hari

PP 4

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan / Pindaan Kepada Pelan Kelulusan / Lanjutan Tempoh Kelulusan Bagi Tambahan / Ubahsuaian Rumah Kediaman (Yang Lengkap)

1 Hari

PP 5

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Untuk Rumah Sesebuah Yang Mempunyai Kemudahan Infrastruktur (Yang Lengkap)

1 Hari

PP 6

Memproses 'As Built Plan' Dengan Syarat Permohonan Lengkap

7 Hari

PP 7

Memproses Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan Dan Pembaharuan Permit (Yang Lengkap)

14 Hari

PP 8

Memproses Penerimaan Borang F- Perakuan Siap Dan Pematuhan Untuk Perakuan MBSJ (Yang Lengkap)

14 Hari

PP 9

Memproses Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki (Yang Lengkap)

14 Hari

PP 10

Memproses Permohonan Permit Struktur Tambahan Kilang Sedia Ada (Yang Lengkap)

14 Hari

PP 11

Memproses Permohonan Kelulusan Permit Pembinaan Dan Telekomunikasi (Yang Lengkap)

1 Hari

PP 12

Memproses Permohonan Kelulusan Permit Sementara Iklan ‘Billboard”                                                                         / ‘Unipole’ / Perniagaan / Pondok Pengawal (Yang Lengkap)

14 Hari

PP 13

Memproses Permohonan kelulusan Permit Pelan Setara Dinding Sesekat (Partition), Pecahan Dinding Pemisah (Party Wall) / ‘Awning’, ‘Ramp’, Penutup Longkang Dan Tangga Kedua Bagi Kedai Pejabat / Kilang Teres / Bangunan Perniagaan (Retail Lot) / Rumah Kedai (Yang Lengkap)

3 Hari

PP 14

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Setara Untuk Tambahan / Ubahsuaian Kediaman( Yang lengkap)

24 Jam

PP 15

Memproses Pengeluaran Permit Harian (Yang Lengkap)

1 Jam

PP 16

Memproses Dan Mengeluarkan Surat Tuntutan Wang Cagaran Kepada Jabatan Perbendaharaan MBSJ (Yang Lengkap)

3 Hari

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 3
Melaksanakan tindakan penguatkuasaan bangunan bagi mempastikan kerja-kerja pembinaan mematuhi undang-undang dan garis panduan.

PP 17

Prosedur Pengendalian Tindakan Penguatkuasaan Bangunan

3 Hari

TERAS 2

INFRA DAN KEMUDAHAN AWAM

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 3
Menyedia, menyelenggara dan menaiktaraf infrastruktur kemudahan awam dan aset Majlis.

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Menyelia penyelesaian kes projek-projek terbengkalai dan bangunan bermasalah, menjalankan pemeriksaan berkala bangunan bertingkat dan melaksanakan projek keceriaan bangunan.

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Melaksanakan dan menyelia pembinaan projek-projek MBSJ untuk kemudahan kakitangan dan pelanggan.

MS