PENGUATKUASA

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Penguatkuasa
 Nama Ketua Jabatan / BahagianEn. Muhammad Zaki Bin Yusoff
 Tel Jabatan 03-80263158
 No Faks Jabatan 03-80234245
 E-mel Jabatan -


FUNGSI JABATAN

 1.

Melaksanakan pengurusan aduan pada peringkat penerimaan, siasatan dan laporan siasatan.

 2.

Menjayakan operasi penguatkuasaan bersepadu melalui perancangan strategi seperti rondaan berkala dan risikan.

 3.

Melaksanakan pengeluaran Notis Amaran, tindakan Notis Tawaran Kompaun (NTK), Operasi Penyitaan dan Pelupusan Barang Sitaan berlandaskan peruntukan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya.

 4.

Menguruskan aktiviti pra-pendakwaan pada peringkat pembukaan fail siasatan, pengumpulan barang bukti, dan penyerahan kepada Unit Pendakwaan Jabatan Undang-Undang.

 5.

Menguruskan hal-hal pentadbiran pejabat seperti pengurusan rekod-rekod pejabat, pengurusan kenderaan, perolehan, pengurusan stor bekalan dan memberi bantuan kepada Jabatan lain dari segi  keanggotaan kawalan keselamatan dan kawalan lalulintas.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENGUATKUASA

JABATAN PENGUATKUASAAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 2
Menggubal, melaksana dan menguatkuasakan peraturan, polisi dan undang-undang

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 1
Menjayakan operasi penguatkuasaan bersepadu melalui perancangan strategi seperti rondaan berkala dan risikan

PP 1

Melaksanakan Operasi Bersepadu Sekurang-kurangnya 20 kali setahun

Sekurang-kurangnya 20 kali setahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Melaksanakan pengeluaran Notis Amaran, tindakan Notis Tawaran Kompaun (NTK), Operasi Penyitaan dan Pelupusan Barang Sitaan berlandaskan peruntukan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya.

PP 2

Pengeluaran Notis Amaran kepada OKN dalam tempoh 7 hari

7 Hari

PP 3

Pengeluaran Notis Tawaran Kompaun (NTK) Operasi dan Trafik dalam tempoh 7 hari

7 Hari

PP 4

Pengeluaran dan perlaksanaan Sitaan / Penutupan Premis

  1. Rumah Urut
  2. Pusat Siber Haram
  3. c. Pusat Hiburan
  4. d. Lain-lain premis yang melakukan kesalahan

7 Hari

PP 5

Pemindahan kereta buruk dalam tempoh 60 hari

60 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Menguruskan aktiviti pra-pendakwaan pada peringkat pembukaan fail siasatan, pengumpulan barang bukti, dan penyerahan kepada Unit Pendakwaan Jabatan Undang-Undang.

PP 6

Pembukaan fail sampul kecil dan penyerahan ke Jabatan Undang Undang dalam tempoh 180 hari

180 Hari

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambah baik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, percukaian dan perkhidmatan teras.

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 4
Melaksanakan pengurusan aduan pada peringkat penerimaan, siasatan dan laporan siasatan

PP 7

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan / status aduan)

11 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Menguruskan hal-hal pentadbiran pejabat seperti pengurusan rekod-rekod pejabat, pengurusan kenderaan, perolehan, pengurusan stor bekalan dan memberi bantuan kepada Jabatan lain dari segi keanggotaan kawalan keselamatan dan kawalan lalulintas.

PP 8

Menjawab memo / surat masuk – keluar dalam tempoh 3 hari dari tarikh terima

3 hari

PP 9

Melaksanakan perolehan mengikut prosedur Pekeliling Perbendaharaan yang ditetapkan

Mengikut kelulusan tempoh masa yang diluluskan

MS