KHIDMAT PENGURUSAN

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Khidmat Pengurusan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian En. Ismail Bin Salim
 Tel Jabatan 03-8026 3131
 No Faks Jabatan 03-5637 6585
 E-mel Jabatan ismails@mpsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

1.
Menguruskan hal ehwal pengurusan sumber manusia merangkumi perjawatan, pelantikan, perkhidmatan, kebajikan, tatatertib dan HRMIS.
2.
Memastikan pembangunan kompetensi dan modal insan dilaksanakan dengan berkesan ke arah human governance.
3.
Merancang dan menguruskan kawalan keselamatan bangunan, keperluan logistik, aset alih, stor, perolehan, pengurusan tanah     perkuburan islam dan krematorium serta tugas-tugas pentadbiran am secara efisyen dan terancang.
4.

Memastikan pengurusan mesyuarat, rekod awam dan dokumen terperingkat majlis diurus dengan cekap dan efisyen.

5.
Menguruskan proses pendaftaran, persidangan dan perbicaraan bagi kes-kes saman di bawah pentadbiran majlis.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 1
Menguruskan hal ehwal pengurusan Sumber Manusia merangkumi perjawatan, pelantikan, perkhidmatan, kebajikan, tatatertib dan HRMIS

PP 1

Menguruskan pengambilan dan penempatan kakitangan berdasarkan kekosongan jawatan yang diperakukan oleh Ketua Jabatan

4 Bulan

PP 2

Menguruskan pengesahan jawatan pegawai dan kakitangan bertaraf tetap setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

45 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Memastikan pembangunan kompetensi dan modal insan dilaksanakan dengan berkesan ke arah Human Governance

PP 3

Menguruskan jemputan penceramah bagi kursus / latihan setelah jadual perancangan bulanan dikeluarkan

7 Hari

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 4
Memastikan pengurusan pentadbiran, aduan, mesyuarat, rekod awam dan dokumen terperingkat Majlis diurus dengan cekap dan efisyen

PP 6

Mengedarkan minit mesyuarat dalam tempoh 7 hari selepas daripada tarikh mesyuarat

7 Hari

PP 7

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan / status aduan)

11 Hari

PP 8

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 2
Menggubal Melaksana dan menguatkuasaan peraturan, polisi dan undang-undang

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 5
Menguruskan proses pendaftaran, persidangan dan perbicaraan kes-kes saman di bawah pentadbiran Majlis

PP 9

Menguruskan pendaftaran kertas pertuduhan dan memproses permohonan saman

14 Hari

TERAS 2

INFRA DAN KEMUDAHAN AWAM

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 3
Menyedia Menyelenggara dan menaik taraf infrastruktur kemudahan awam dan aset Majlis

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Merancang dan menguruskan kawalan keselamatan bangunan ,keperluan logistik, aset alih, stor, perolehan, pengurusan tanah perkuburan islam dan krematorium serta tugas-tugas pentadbiran am secara efisyen dan terancang

PP 4

Melaksanakan proses kelulusan permohonan penggunaan logistik

5 Hari

PP 5

Melaksanakan proses kelulusan pengkebumian jenazah dan pembakaran mayat

1 Hari

MS