PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Pembangunan Masyarakat
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian -
 Tel Jabatan 03-5621 0060
 No Faks Jabatan 03-5621 0255
 E-mel Jabatan -
   

FUNGSI JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

1.
Merancang pelbagai aktiviti dan program pembangunan kemasyarakatan di setiap Zon meliputi golongan wanita, warga emas, OKU dan orang yang kurang berkemampuan serta pelbagai kaum serta  aktiviti kebudayaan dan mempromosi produk pelancongan yang berkualiti / bertaraf antarabangsa di kawasan pentadbiran MBSJ.
2.
Mengurus kemudahan sukan di kawasan MBSJ dan melaksana, merancang serta menyelia program-program pembangunan sukan.
3.
Memberi dan menyediakan perkhidmatan buku dan bahan perpustakaan serta menjalankan aktiviti untuk pengguna perpustakaan.
4.
Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan komuniti di samping merangka program kemasyarakatan di Kompleks 3C.
5.
Merancang dan menyediakan kurikulum yang bersesuaian bagi meningkatkan dan menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan menyeluruh bagi bayi dan kanak-kanak dari segi fizikal, bahasa, sosio ekonomi dan kognitif.
 

PIAGAM PELANGGAN

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

TERAS 6

PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 9
Merancang & melaksanakan program pembangunan kesejahteraan & pemberdayaan masyarakat

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Merancang pelbagai aktiviti dan program pembangunan kemasyarakatan di setiap Zon meliputi golongan wanita, warga emas, OKU dan orang yang kurang berkemampuan serta pelbagai kaum serta aktiviti kebudayaan dan mempromosi produk pelancongan yang berkualiti / bertaraf antarabangsa di kawasan pentadbiran MBSJ

PP 1

Kemudahan Tempahan Sistem Siaraya,Pakej Persembahan Kebudayaan, Peralatan Kebudayaan dan Peralatan Muzik

2 Hari

PP 2

Tuntutan Program dari MPP

3 Hari

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 2
Mengurus kemudahan sukan di kawasan MBSJ dan melaksana, merancang serta meyelia program-program pembangunan sukan

PP 3

Pengunaan Sistem Tempahan dan Sewaan Kemudahan: Dewan Serbaguna MBSJ, Kompleks Sukan MBSJ, Stadium Tertutup MBSJ, Laman Sukan MBSJ, Padang Awam MBSJ, Gelanggang Futsal MBSJ, Gimnasium dan Kolam Renang

3 Hari

PP 4

Pengurusan Penggunaan/ Pinjaman Kemudahan dan Peralatan : Peralatan Sukan dan Peralatan Rekreasi

1 Hari

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 3
Memberi dan menyediakan perkhidmatan buku dan bahan perpustakaan serta menjalankan aktiviti untuk pengguna perpustakaan

PP 5

Proses Keahlian Perpustakaan (Proses Kad Pintar)

20 Minit

PP 6

Proses Pembaharuan Keahlian

10 Minit

PP 7

Proses Peminjaman Buku

5 Minit

PP 8

Pembaharuan Buku Melalui Kaunter dan Telefon

10 Minit

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 10
Memupuk Semangat patriotik dan kecintaan perbandaran

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Melaksanakan proses pentadbiran, aduan dan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan komuniti disamping merangka program kemasyarakatan di Kompleks 3C

PP 9

Proses Permohonan Sewaan Kemudahan Kompleks 3C

3 Hari

PP 10

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

PP 11

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Merancang dan menyediakan kurikulum yang bersesuaian bagi meningkatkan dan menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan menyeluruh bagi bayi dan kanak-kanak dari segi fizikal, bahasa, sosio ekonomi dan kognitif.

PP 12

Proses Pendaftaran Kanak-Kanak di Pusat Perkembangan Kanak-Kanak

3 Hari

MS