PERANCANGAN BANDAR

 Nama Jabatan / BahagianJabatan Perancang Bandar
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian-
 Tel Jabatan03-80267453
 No Faks Jabatan03-80240829
 E-mel Jabatan -

FUNGSI JABATAN PERANCANG BANDAR


 1.

Menyelaras aduan dan tindakan penguatkuasaan  dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172).

 2.Menyediakan laporan Rancangan Pemajuan dan kajian-kajian perancangan.
 3.Melaksanakan dan memproses permohonan melibatkan perancangan dan pengawalan pembangunan.
 4.Melaksanakan Local Agenda 2030 & Pelan Tindakan Bandar Selamat, Bandar Hijau, Bandar Sihat, Bandar Pintar, Bandar Mesra Wanita & Bandar Sejahtera.
 5.Mengemaskini pengkalan data Executive Information System (EIS) dan perkongsian maklumat.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERANCANG BANDAR

JABATAN PERANCANGAN BANDAR

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 2
Menggubal, Melaksana dan menguatkuasakan peraturan, polisi dan undang-undang

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 1
Pengurusan pentadbiran, aduan dan tindakan pengutkuasaan di bawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172).

PP 1

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari

PP 2

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

PP 3

Mengambil tindakan penguatkuasaan di bawah Akta 172

30 Hari

TERAS 3

PEMBANGUNAN MAMPAN

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F06
Merancang, membangun dan mengawal pembangunan bandar dengan mengadaptasikan polisi pembangunan hijau

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 2
Pengurusan Rancangan Pemajuan dan Kajian-Kajian Perancangan

PP 4

Penyediaan Rancangan Tempatan

1 Tahun

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 3
Melaksanakan dan memproses permohonan melibatkan perancangan dan pengawalan pembangunan

PP 5

Permohonan Kebenaran Merancang

80 Hari

PP 6

Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang

35 Hari

PP 7

Memproses permohonan nama taman, nama bangunan dan pelan alamat

35 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ4
Melaksanakan Pelan Agenda Tempatan 2030
(Bandar Selamat, Bandar Hijau, Bandar Sihat, Bandar Pintar, Bandar Mesra Wanita & Bandar Sejahtera)

PP 8

Menyediakan Laporan Local Agenda 2030 & Pelan Tindakan (Bandar Selamat, Bandar Hijau, Bandar Sihat, Bandar Pintar, Bandar Mesra Wanita, Bandar Sejahtera

Perlu mencapai indeks kemampuan MurniNet melebihi 90%

TERAS 5

CAPAIAN PINTAR

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 7
Mengintegrasi dan menyokong pembangunan Bandar Pintar

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Pengurusan pengkalan data Executive Information System (EIS) dan perkongsian maklumat

PP 9

Capaian data (Guna Tanah, Tanah Lapang, Kemudahan Awam Dan Lain –Lain) Executive Information Sistem Tanpa Had

30 Hari

MS