Bolehkan orang selain daripada pemilik atau pengurus bangunan yang dilantik mempengerusikan mesyuarat agung?
Tidak boleh, pengerusi sementara mesyuarat agung hendaklah dilantik oleh pemilik-pemilik yang hadir dan layak mengundi daripada kalangan mereka. Walaubagaimanapun, pengerusi sementara yang dilantik boleh membenarkan pengurus bangunan atau mana-mana orang yang berkaliber untuk membantunya mempengerusikan mesyuarat sehingga selesai.

Dikemaskini pada 08-Jun-2016
MS