PESURUHJAYA BANGUNAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Pesuruhjaya Bangunan 
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Sr. Mohd Marwan Bin Khalilludin
 Tel Jabatan  03-8026 3231
 No Faks Jabatan  03-8026 3254
 E-mel Jabatan  -
 

FUNGSI JABATAN

 1.
Mewujudkan, menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata
 2.
Menjaga perlaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Bahagian VI dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318)
 3.
Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC)
 4.
Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB
 5.
Menguruskan aduan berkenaan isu penyenggaraan dan pengurusan harta bersama
 6.
Memberi Khidmat nasihat kepada pemaju JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama
 7.
Memberi taklimat / penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN

 Bil.

 Elemen Piagam Pelanggan 2020

 Tempoh Masa

1.

Menyemak Akaun Teraudit

7 hari

2.

Penyediaan Sijil Pendaftaran JMB

12 hari

3.

Mengeluarkan Surat Membayar Tunggakan Caj Kepada Pemilik Yang Mempunyai Tunggakan

14 hari

4.

Mengeluarkan Pengesahan Pemfailan Jadual Petak (Borang 1)

14 hari

5.

Menjalankan Siasatan/Lawat Tapak Bagi Menyelesaikan Aduan

3 hari

6.

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 hari

MS