KONTRAK & UKUR BAHAN

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Sr Nazarudin Bin Mashtuki
 Tel Jabatan 03-80263249
 No Faks Jabatan 03-80241870
 E-mel Jabatan -

FUNGSI JABATAN

 1.Mengurus Pentadbiran Kontrak Projek Majlis.
 2.Mengurus Perolehan secara Tender dan Sebutharga.
 3.Menyemak dan Mengesyorkan Bayaran Bagi Kerja-Kerja Kejuruteraan Awam Dan Bangunan.
 4.Urusetia Lembaga Tender dan Jawatankuasa Sebutharga.
 5.Urusetia Lawatan Serah Tapak.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN​​​​​​​

 1.

Menyediakan Dokumen Tender selepas menerima maklumat projek yang lengkap daripada jabatan pelaksana

30 hari
 2.

Menyediakan Dokumen Sebut Harga selepas menerima maklumat projek yang lengkap daripada jabatan pelaksana.

14 hari
 3.

Menyemak dokumen tawaran serta memberi khidmat nasihat teknikal dan aturcara kontrak bagi perolehan kerja, perkhidmatan dan bekalan yang dikemukakan oleh jabatan pelaksana.

14 hari
 4.

Menyediakan Anggaran Kos Projek selepas menerima lukisan reka bentuk yang lengkap

21 hari
5.

Membuat pelarasan kadar harga tawaran selepas penerimaan surat setuju terima daripada kontraktor.

30 hari
 6.

Menyediakan Sijil Bayaran Interim selepas penerimaan tuntutan yang lengkap daripada kontraktor.

7 hari
 7.

Menyediakan pengiraan perubahan kerja selepas penerimaan arahan bertulis daripada jabatan pelaksana.

14 hari
 8.

Menyediakan Perakuan Muktamad selepas tamat tempoh Liabiliti Kecacatan sesuatu projek atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan mengikut masa terkemudian.

9 bulan
 9.

Melaksanakan kaji selidik bagi penyediaan maklumat kos berdasarkan harga terkini bahan binaan

60 hari
 10.

Menjawab Surat Akuan Penerimaan

3 hari
MS