KONTRAK & UKUR BAHAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  Sr Nazarudin Bin Mashtuki
 Tel Jabatan  03-8026 3212
 No Faks Jabatan  -
 E-mel Jabatan  ukurbahan@mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

 1. Mengurus perolehan secara Tender dan Sebut Harga untuk perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan.
 2. Mengurus pentadbiran kontrak Majlis.
 3. Menyedia kadar-kadar harga bagi kerja-kerja kejuruteraan awam dan bangunan.
 4. Memberi Khidmat Nasihat Berkaitan Perkhidmatan Ukur Bahan.
 5. Menyelaras Penggunaan Sistem E-Tender MBSJ.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN

JABATAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI
JABATAN   (FJ)

FJ 1
Mengurus perolehan secara Tender dan Sebut Harga untuk perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan.

PP 1

Menyediakan Dokumen Tender Selepas Menerima Maklumat Projek Yang Lengkap Daripada Jabatan Pelaksana

30 Hari

PP 2

Menyediakan Dokumen Sebut Harga Selepas Menerima Maklumat Projek Yang Lengkap Daripada Jabatan Pelaksana

14 Hari

PP 3

Menyediakan Anggaran Kos Projek Selepas Menerima Lukisan Reka Bentuk Yang Lengkap

21 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Mengurus pentadbiran kontrak Majlis dan urusan pentadbiran jabatan.

PP 4

Membuat Pelarasan Kadar Harga Tawaran Selepas Penerimaan Surat Setuju Terima Daripada Kontraktor

30 Hari

PP 5

Menyediakan Sijil Bayaran Interim Selepas Penerimaan Tuntutan Yang Lengkap Daripada Kontraktor

7 Hari

PP 6

Menyediakan Pengiraan Perubahan Kerja Selepas Penerimaan Arahan Bertulis Daripada Jabatan Pelaksana

14 Hari

PP 7

Menyediakan Perakuan Muktamad Selepas Tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan Sesuatu Projek Atau Setelah Perakuan Siap Membaiki Kecacatan Mengikut Mana Terkemudian

9 Bulan

PP 8

Menjawab Surat Akuan Penerimaan

3 hari

PP 9

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan / status aduan)

11 Hari

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 3
Menyedia kadar-kadar harga bagi kerja-kerja kejuruteraan awam dan bangunan.

PP 10

Melaksanakan Kajian Pasaran dan Penyediaan Maklumat Kos Berdasarkan Harga Terkini Bahan Binaan

60 Hari

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 4
Memberi Khidmat Nasihat Berkaitan Perkhidmatan Ukur Bahan.

PP 11

Menyemak Dokumen Tawaran Serta Memberi Khidmat Nasihat Teknikal Dan Aturcara Kontrak Bagi Perolehan Kerja, Perkhidmatan Dan Bekalan Yang Dikemukakan Oleh Jabatan Pelaksana.

14 Hari

TERAS 5

CAPAIAN PINTAR

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 8
Mengintegrasikan dan menyokong pembangunan bandar pintar

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Menyelaras Penggunaan Sistem E-Tender MBSJ.

PP 12

Maklumat Prestasi Syarikat Dikemaskini Oleh Jabatan Terlibat Ke Dlm Sistem E-Tender MBSJ

30 Hari

MS