INTEGRITI

 Nama Jabatan / Bahagian Unit Integriti
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Emilia Binti Nasir
 Tel Jabatan 03-8026 4072
 No Faks Jabatan 03-8026 4071
 E-mel Jabatan  integriti@mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

1 Menyelaras, merancang dan melaksanakan urusan-urusan berkaitan pentadbiran organisasi.
2 Menyelaras, merancang dan melaksanakan urusan-urusan berkaitan program pengukuhan integriti.
3 Menyelaras dan menganalisis pengesahan dan pengesanan dan melaksanakan pengurusan aduan dengan efisien dan teratur.
4 Menyelaras, merancang dan melaksanakan pemeriksaan bagi pematuhan arahan sama ada melalui pekeliling, prosedur atau arahan dari semasa ke semasa.
5 Menyelaras, merancang dan melaksanakan mentadbir pengurusan tatatertib.

PIAGAM PELANGGAN UNIT INTEGRITI

 

UNIT  INTEGRITI

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 1
Menyelaras, merancang dan melaksanakan urusan-urusan berkaitan pentadbiran organisasi.

PP 1

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 2
Menyelaras, merancang dan melaksanakan program pengukuhan integriti.

PP 2

Pelaksanaan Taklimat/Kursus/Bengkel Pengukuhan Integriti

10 Kali Sebulan

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 3
Menyelaras dan menganalisis pengesahan dan pengesanan dan melaksanakan pengurusan aduan dengan efisien dan teratur.

PP3

Pengurusan Akuan Terima Aduan Integriti

1 Hari

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 4
Menyelaras, merancang dan melaksanakan pemeriksaan bagi pematuhan arahan sama ada melalui pekeliling, prosedur atau arahan dari semasa ke semasa.

PP4

Pematuhan Waktu Makan/Minum dan Mystery Shopping

1 Kali Sebulan

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 5
Menyelaras, merancang, melaksanakan dan mentadbir pengurusan tatatertib.

PP5

Tindakan dan penyelesaian tatatertib

6 Bulan

MS