PENGURUSAN ALAM SEKITAR

 Nama Jabatan / BahagianJabatan Pengurusan Alam Sekitar
 Nama Ketua Jabatan / BahagianPn. Azura Bt Mohd Don
 Tel Jabatan03 - 8026 7431
 No Faks Jabatan03 - 8024 3251
 E-mel Jabatan-

FUNGSI  JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

 1.
Memastikan kawasan Majlis berada dalam keadaan yang bersih, memuaskan dan selesa.
 2.Memastikan penjagaan alam sekitar yang sihat melalui aktiviti kitar semula dan pengawalan pencemaran.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

 BIL  PERKARA  TEMPOH MASA
 1.
Menyiasat Aduan Berkaitan Pembersihan Kawasan Dan Pencemaran Alam Sekitar
i.    Aduan Alam Sekitar
ii.    Aduan Kebersihan
7 hari bekerja
 2.
Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan
3 hari bekerja
MS