PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN

Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ.

Gred MARKAH

A : 90 - 100
B : 80 - 89
C : 66 - 79
D : 0 - 65 (ARAHAN TUTUP)

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2024

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A
1 Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 2024 5 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 2024 9 Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2024
2 Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 2024 6 Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 2024 10 Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2024
3 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 2024 7 Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 2024 11 Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2024
4 Premis Makanan / Restoran Gred A - April 2024 8 Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 2024 12 Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2024

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2023

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A
1 Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 2023 5 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 2023 9 Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2023
2 Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 2023 6 Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 2023 10 Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2023
3 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 2023 7 Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 2023 11 Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2023
4 Premis Makanan / Restoran Gred A - April 2023 8 Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 2023 12 Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2023

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2022

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A
1 Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 2022 5 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 2022 9 Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2022
2 Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 2022 6 Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 2022 10 Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2022
3 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 2022 7 Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 2022 11 Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2022
4 Premis Makanan / Restoran Gred A - April 2022 8 Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 2022 12 Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2022

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2021

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A
1 Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 2021 5 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 2021 9 Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2021
2 Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 2021 6 Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 2021 10 Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2021
3 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 2021 7 Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 2021 11 Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2021
4 Premis Makanan / Restoran Gred A - April 2021 8 Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 2021 12 Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2021

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2020

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A
1 Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 2020 5 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 2020 - PKP 9 Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2020
2 Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 2020 6 Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 2020 10 Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2020
3 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 2020 7 Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 2020 11 Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2020
4 Premis Makanan / Restoran Gred A - April 2020 - PKP 8 Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 2020 12 Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2020

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2019

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A
1 Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 2019 5 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 2019 9 Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2019
2 Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 2019 6 Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 2019 10 Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2019
3 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 2019 7 Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 2019 11 Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2019
4 Premis Makanan / Restoran Gred A - April 2019 8 Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 2019 12 Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2019

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2018

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A BIL Premis Makanan / Restoran GRED A
1 Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 2018 5 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 2018 9 Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2018
2 Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 2018 6 Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 2018 10 Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2018
3 Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 2018 7 Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 2018 11 Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2018
4 Premis Makanan / Restoran Gred A - April 2018 8 Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 2018 12 Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2018
MS