Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Majlis Bandaraya Subang Jaya Bagi Tahun 2022

Kandungan Laporan Tahunan 2022

1. Profil Korporat
2. Pasukan Kami
3. Prestasi 2022
4. Kewangan 2022
5. Tadbir Urus Korporat
6. Perancangan Dan Pembangunan Fizikal
7. Pembangunan Ekonomi
8. Persekitaran
9. Sosial

Sila klik di sini untuk membaca Laporan Tahunan 2022

Laporan Tahunan Majlis Bandaraya Subang Jaya Bagi Tahun 2021

Kandungan Laporan Tahunan 2021

1. Profil Korporat
2. Pasukan Kami
3. Prestasi 2021
4. Kewangan 2021
5. Tadbir Urus Korporat
6. Perancangan Dan Pembangunan Fizikal
7. Pembangunan Ekonomi
8. Persekitaran
9. Sosial

Sila klik di sini untuk membaca Laporan Tahunan 2021

Laporan Tahunan Majlis Bandaraya Subang Jaya Bagi Tahun 2020

Kandungan Laporan Tahunan 2020

1. Perutusan Yang Dipertua
2. Profil Korporat
3. Pasukan Kami
4. Prestasi 2020
5. Kewangan
6. Tadbir Urus Korporat
7. Perancangan Dan Pembangunan Fizikal
8. Pembangunan Ekonomi
9. Persekitaran
10. Sosial
11. Peristiwa 2020

Sila klik di sini untuk membaca Laporan Tahunan 2020

Laporan Tahunan Majlis Bandaraya Subang Jaya Bagi Tahun 2019

Kandungan Laporan Tahunan 2019

1. Perutusan Yang Dipertua
2. Profil Korporat
3. Pasukan Kami
4. Prestasi 2019
5. Kewangan
6. Tadbir Urus Korporat
7. Fizikal
8. Ekonomi
9. Persekitaran
10. Sosial
11. Peristiwa 2019

Sila klik di sini untuk membaca Laporan Tahunan 2019

Laporan Tahunan Majlis Bandaraya Subang Jaya Bagi Tahun 2018

Kandungan Laporan Tahunan 2018

1. Profil Korporat
2. Fakta Ringkas
3. Struktur Pentadbiran
4. Nilai Korporat
5. Perutusan Yang Dipertua
6. Ahli Majlis
7. Pengurusan Tertinggi
8. Carta Organisasi
9. Prestasi Kewangan Dan Hasil
10. Kedudukan Akaun Hasil Dan Perbelanjaan
11. Prestasi MPSJ
12. Peristiwa 2018

Sila klik di sini untuk membaca Laporan Tahunan 2018

 

Laporan Tahunan Majlis Perbandaran Subang Jaya Bagi Tahun 2017

Kandungan Laporan Tahunan 2017
1. Profil Korporat
2. Perutusan Yang Dipertua
3. Pasukan Kami
4. Prestasi 2017
5. Prestasi Jabatan 2017
6. Prestasi Fungsi Utama
7. Transformasi Kecermelangan
8. Tadbir Urus Korporat
9. Pembangunan Modal Insan
10. Kolaborasi Strategik
11. Jabatan - Jabatan Kami
12. Log Peristiwa
13. Sorotan Akhbar

Sila klik di sini untuk membaca Laporan Tahunan 2017

 

Laporan Tahunan Majlis Perbandaran Subang Jaya Bagi Tahun 2016

Kandungan Laporan Tahunan 2016
1. Profil Korporat
2. Perutusan Yang Dipertua
3. Pasukan Kami
4. Prestasi 2016
5. Prestasi Jabatan 2016
6. Prestasi Fungsi Utama
7. Transformasi Kecermelangan
8. Tadbir Urus Korporat
9. Pembangunan Modal Insan
10. Kolaborasi Strategik
11. Jabatan - Jabatan Kami
12. Log Peristiwa
13. Sorotan Akhbar

Sila klik di sini untuk membaca Laporan Tahunan 2016

 

Laporan Tahunan Majlis Perbandaran Subang Jaya Bagi Tahun 2015

Kandungan Laporan Tahunan 2015
1. Profil Korporat
2. Perutusan Yang Dipertua
3. Pasukan Kami
4. Prestasi 2015
5. Prestasi Jabatan 2015
6. Prestasi Fungsi Utama
7. Transformasi Kecermelangan
8. Tadbir Urus Korporat
9. Pembangunan Modal Insan
10. Kolaborasi Strategik
11. Log Peristiwa
12. Sorotan Akhbar

Sila klik di sini untuk membaca Laporan Tahunan 2015

 

Laporan Tahunan Majlis Perbandaran Subang Jaya Bagi Tahun 2014

Kandungan Laporan Tahunan 2014
1. Profil Korporat
2. Pasukan Kami
3. Prestasi 2014
4. Prestasi Jabatan 2014
5. Transformasi Kecermelangan
6. Tadbir Urus Korporat
7. Pembangunan Modal Insan
8. Kolaborasi Strategik
9. Log Peristiwa
10. Sorotan Akhbar

Sila klik di sini untuk membaca Laporan Tahunan 2014

MS