KEJURUTERAAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Kejuruteraan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian   Ir. Dr. Hj. Mohd Ariffuddin B. Hj. Kamari
 Tel Jabatan  03 - 8026 3292
 No Faks Jabatan  03 - 80240251
 E-mel Jabatan -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Melaksanakan pengurusan pentadbiran, mesyuarat, aset, kewangan, aduan, kenderaan dan jentera Majlis dengan lebih cekap dan teratur.
 2. Melaksanakan pengurusan permohonan permit korekan jalan.
 3. Pengurusan pembangunan pelan infrastruktur, pelan teknikal kebenaranmerancang dan pelan bangunan sehingga siap kerja di tapak serta penguatkuasaan.
 4. Merancang dan menguruskan pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan jalan, perparitan,  infrastruktur kemudahan awam, perabot jalan, cerun,  lampu jalan, lampu taman, lampu isyarat, sistem mekanikal dan elektrikal aset-aset majlis serta lain-lain daripada proses rekabentuk, pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja.
 5. Merancang dan Menguruskan pelaksanaan sistem tebatan/kestabilan bencana.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KEJURUTERAAN

JABATAN KEJURUTERAAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran, aduan, mesyuarat, aset, kewangan, kenderaan dan jentera Majlis dengan lebih cekap dan teratur

PP 1

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari

PP 2

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Melaksanakan pengurusan permohonan permit korekan jalan

PP 3

Permohonan Kelulusan Permit Korekan Jalan (dikira selepas penyerahan resit bayaran cagaran)

5 Hari

TERAS 2

INFRA DAN KEMUDAHAN AWAM

FUNGSI ORGANISASI (FO)

FO 4
Menyedia, menyelenggara dan menaiktaraf infrastruktur kemudahan awam dan aset Majlis

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Pengurusan pembangunan pelan infrastruktur, pelan teknikal kebenaran merancang dan pelan bangunan sehingga siap kerja di tapak serta penguatkuasaan

PP 4

Semakan Pelan-Pelan Infrastruktur

14 Hari Bekerja

PP 5

Semakan Pelan Lampu

14 Hari Bekerja

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Merancang dan menguruskan pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan jalan, perparitan, infrastruktur kemudahan awam, perabot jalan, cerun, lampu jalan, lampu taman, lampu isyarat, sistem mekanikal dan elektrikal aset-aset majlis serta lain-lain daripada proses rekabentuk, pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja

PP 6

Menguruskan projek-projek yang telah diluluskan berdasarkan peruntukan kewangan Majlis

Setiap Tahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Merancang dan Menguruskan Pelaksanaan Sistem Tebatan / Kestabilan Bencana

PP 7

Siasatan/kajian tebatan/kestabilan bencana

90 Hari

MS