PENGUATKUASA

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Penguatkuasa
 Nama Ketua Jabatan / BahagianEn. Muhammad Zaki Bin Yusoff
 Tel Jabatan 03-80263158
 No Faks Jabatan 03-80234245
 E-mel Jabatan -

OBJEKTIF JABATAN

Jabatan Penguatkuasaan perlu melaksanakanbeberapa fungsi jabatan  bagi mencapai objektif utamanya. Antara fungsinya adalah :-


FUNGSI JABATAN

 1.

Pengurusan aduan pada peringkat penerimaan,siasatan dan seterusnya laporan siasatan.

 2.

Menjayakan operasi penguatkuasaan melalui perancangan strategi seperti rondaan berkala dan risikan.

 3.

Menguruskan aktiviti pra-pendakwaan pada peringkat pembukaan fail siasatan, pengumpulan barang bukti, dan penyerahan kepada Unit Pendakwaan Jabatan Undang-Undang.

 4.

Melaksanakan Pengeluaran Notis Amaran, Tindakan Notis Tawaran Kompaun (NTK) , Operasi Penyitaan, dan Pelupusan Barang Sitaan berlandaskan peruntukan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis Perbandaran Subang Jaya.

 5.

Memberi bantuan kepada jabatan lain dari segi keanggotaan, kawalan keselamatan, kawalan lalulintas atau kenderaan (logistik) mengikut arahan dan keperluan semasa.

 6.

Menguruskan hal-hal pentadbiran pejabat seperti pengurusan rekod-rekod pejabat, pengurusan kenderaan, dan pengurusan stor bekalan.


PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENGUATKUASA

 

Bil.

 

Elemen Piagam Pelanggan

Tempoh Masa

 

1.

Pengeluaran Notis Tawaran Kompaun (Aduan) :

  1. Unit Operasi – Aduan dan Rondaan
  2. Unit Trafik – Tindakan Berterusan

 

7 hari

2.

Pengeluaran Notis Amaran

7 hari

3.

NTK / Sitaan / Penutupan Premis :
Rumah Urut,Video Games, Pusat Hiburan, VCD / DVD

7 hari

4.

Pemindahan Kenderaan Buruk

60 hari

5.

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 hari

MS