INFO JABATAN

 Nama Jabatan / BahagianJabatan OSC
 Nama Ketua Jabatan / BahagianPn. Sarina Binti Saad
 Tel Jabatan 03 - 8026 3276
 No Faks Jabatan 03 - 8026 3295
 E-mel Jabatan-

FUNGSI JABATAN

 1.
Menguruskan Permohonan Pelan Pembangunan.

a. Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan Kejuruteraan dan Pelan Lanskap
b. Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki (CFO) atau Sijil Penyiapan dan Pematuhan CCC.
c. Permohonan Pengambilan Alih Kawasan.
 2.
Menyelaras hal ehwal Jawatankuasa Pusat Setempat, Perancangan dan Pembangunan.
 3.
Menyelaras pelaporan prestasi pengurusan pelan pembangunan kepada Kerajaan Persekutuan/ Kerajaan Negeri secara tetap.
 4.
Melaksanakan pengurusan pentadbiran secara efektif dan efisyen.
 5.
Menyelaras hal ehwal Sistem OSC 3.0 Plus online secara sistematik.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN OSC

JABATAN ONE STOP CENTRE (OSC)

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian, dan perkhidmatan teras

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Menguruskan Permohonan Pelan Pembangunan

  1. Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan Kejuruteraan dan Pelan Landskap
  2. Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki (CFO) atau Sijil Penyiapan dan Pematuhan CCC.
  3. Permohonan Pengambilan Alih Kawasan.

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

PP 1

Pengurusan permohonan lengkap pelan pembangunan :

  1. Borang B1 (penerimaan permohonan lengkap di kaunter OSC); dan
  2. Borang B2 (serahan permohonan lengkap kepada jabatan teknikal).

2 Hari Bekerja Dari Tarikh Borang B1

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Menyelaras hal ehwal Jawatankuasa Pusat Setempat, Perancangan dan Pembangunan

PP 2

Memproses permohonan lengkap cadangan pembangunan bagi pertimbangan MJKOSC dalam tempoh 14-30 hari

14-30 Hari

PP 3

Mengeluarkan Notifikasi Peringatan Sistem OSC 3.0 Plus Online kepada jabatan teknikal yang gagal memberi ulasan dalam tempoh 10 hari (daripada tarikh Borang B2)

10 Hari

PP 4

Mengeluarkan pemakluman keputusan permohonan MJKOSC kepada pemohon dalam tempoh 5 hari (selepas kelulusan mesyuarat)

5 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Menyelaras pelaporan prestasi pengurusan pelan pembangunan kepada Kerajaan Persekutuan/ Kerajaan Negeri secara tetap.

PP 5

Melaporkan status pencapaian permohonan pelan pembangunan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Kerajaan Negeri

Berdasarkan permohonan dari semasa ke semasa

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ4
Melaksanakan pengurusan pentadbiran secara efektif dan efisyen.

PP 6

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

PP 7

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

TERAS 5

CAPAIAN PINTAR

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 8
Mengintegrasikan dan menyokong pembangunan bandar pintar

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Menyelaras hal ehwal Sistem OSC 3.0 Plus online secara sistematik.

PP 8

Pengurusan menyeluruh pelan pembangunan secara atas talian (sistem OSC 3.0 Plus) -

a.Permohonan pelan pembangunan
b.Kutipan bayaran fi.

30 Hari diangkat ke mesyuarat selepas penerimaan di kaunter OSC
28 Hari pematuhan syarat

MS