JABATAN LANDSKAP

Nama Jabatan / Bahagian

 Jabatan Landskap

 Nama Ketua Jabatan / Bahagian

 Puan Azlina Mat Salim

 Tel Jabatan

 03-8026 4410

 No Faks Jabatan

  03-8026 3240

 E-mel Jabatan

azlina@mbsj.gov.my

FUNGSI  JABATAN

1.

Merancang, menyelaras dan memantau hal ehwal pentadbiran, pengurusan aduan, penguatkuasaan dan aset jabatan secara terkawal.

2.

Merancang dan mengurus penyelenggaraan landskap dan kemudahan taman, pembersihan taman rekreasi dan tasik, dan penyelarasan penguatkuasaaan berkaitan bagi memastikan kawasan taman riadah bersih dan selamat.

3.

Merancang dan melaksana projek-projek naiktaraf landskap/kemudahan taman sediada Majlis atau projek usahasama (CSR) agar selari dengan konsep inklusif dan pembangunan mampan.

4.

Memantau dan mengawal projek pembangunan baru landskap/kemudahan taman agar selari dengan konsep inklusif dan pembangunan mampan.

5.

Mengurus dan mengembangkan projek/ program komuniti untuk menyokong pembangunan hijau dalam kawasan bandar.

 PIAGAM PELANGGAN JABATAN LANDSKAP

JABATAN LANDSKAP

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Pengurusan pentadbiran dan aduan berkaitan pengurusan kawasan lapang awam dan kemudahan taman dengan lebih cekap dan teratur

PP 1

Pengeluaran Surat Akuan Penerimaan dalam tempoh 3 hari dari tarikh surat masuk

3 Hari

PP2

Pengurusan permohonan sewaan kawasan lapang

3 Hari

PP3

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

TERAS 3

PEMBANGUNAN MAMPAN

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 5
Menyelia perkhidmatan kebersihan, kesihatan persekitaran dan pengindahan bandar

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Merancang dan mengurus penyelenggaraan landskap dan kemudahan taman, pembersihan taman rekreasi dan tasik, dan penyelarasan penguatkuasaaan berkaitan bagi memastikan kawasan taman riadah bersih dan selamat

PP4

Pengurusan permohonan sampah pokok berbayar

3 Hari

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 6
Merancang, membangun dan mengawal pembangunan bandar dengan mengadaptasikan polisi pembangunan hijau

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Merancang, membangun dan mengawal pembangunan bandar dengan mengadaptasikan polisi pembangunan hijau

PP5

Melaksanakan projek-projek naiktaraf yang telah ditetapkan setelah mendapat kelulusan dan mengikut prosedur perolehan Majlis

30 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Memantau dan mengawal projek pembangunan baru landskap/kemudahan taman agar selari dengan konsep inklusif dan pembangunan mampan

PP6

Permohonan kelulusan Pelan Landskap

26 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Mengurus dan mengembangkan projek/program komuniti untuk menyokong pembangunan hijau dalam kawasan bandar

PP7

Mengeluarkan surat kelulusan program kebun komuniti setelah mendapat kelulusan Majlis

30 Hari

MS