Benarkah orang yang mempunyai tunggakan caj penyenggaraan tidak mempunyai hak untuk bersuara dan masuk ke dalam dewan mesyuarat?
Secara umumnya, pemilik yang mempunyai tunggakan caj penyenggarraan tidak berhak untuk mengundi dan memegang jawatan dalam jawatankuasa pengurusan. Selain itu, pemilik tersebut tidak diambil-kira sebagai sebahagian daripada kuorum dan ahli mesyuarat. Maka pihak kami berpandangan, pemilik tersebut boleh hadir tetapi perlu diasingkan supaya tidak mengganggu perjalanan mesyuarat. Dari segi hak bersuara pula, pemilik tersebut lazimnya dibenarkan hak bersuara. Walaubagaimanapun, ini bergantung kepada budi bicara pihak yang mengendalikan mesyuarat sama ada mahu membenarkan atau tidak.

Dikemaskini pada 08-Jun-2016
MS