A.  PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
BIL SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
A.1 Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan / Pecah Sempadan / Pecah Bahagi Tanah / Cantum Tanah
A.1.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan / Pecah Sempadan / Pecah Bahagi Tanah / Cantum Tanah
A.1.2 Borang Perihal Tanah  
A.1.3 Borang Kelulusan Jawatankuasa Teknikal Pembangunan KSAS  
A.1.4 Borang Kelulusan/Pengesahan Rumah Selangorku  
A.1.5 Borang Pengumpulan Maklumat Teknikal Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS)  
A.1.6 Borang Pengumpulan Maklumat Teknikal Tenaga Nasional Berhad (TNB) 
A.1.7 Borang Pengumpulan Maklumat Teknikal Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) 
A.1.8 Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.1.9 Borang Kiraan Bayaran Fi Kebenaran Merancang
A.1.10 Senarai Semak Pengesahan Penyediaan Kemudahan Akses Orang Kelainan Upaya (OKU), MPSJ 
A.1.11 Senarai Semak Garis Panduan Kriteria Nisbah Plot dan Densiti
A.2 Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara @ Material Tanah
A.2.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara @ Material Tanah
A.2.2 Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.2.3 Borang Kiraan Bayaran Fi Kebenaran Merancang
A.3 Permohonan Kebenaran Merancang Perubahan Material Kegunaan Bangunan
A.3.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Perubahan Material Kegunaan Bangunan (Tadika / Taska / Pusat Jagaan Harian (Kanak-Kanak / Warga Emas / OKU) / Pusat Atau Rumah Kebajikan / Pusat Penjagaan Ibu Dan Bayi)
A.3.2 Format Laporan Cadangan Pemajuan Permohonan Kebenaran Merancang Perubahan Material Kegunaan Bangunan (Tadika / Taska / Pusat Jagaan Harian (Kanak-Kanak / Warga Emas / OKU) / Pusat Atau Rumah Kebajikan / Pusat Penjagaan Ibu Dan Bayi)
A.3.3 Senarai Semak Dokumen Jabatan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Perubahan Material Kegunaan Bangunan (Kecuali Tadika / Taska / Pusat Jagaan Harian (Kanak-Kanak / Warga Emas / OKU) / Pusat Atau Rumah Kebajikan / Pusat Penjagaan Ibu & Bayi)
A.3.4 Format Pelan Permohonan
A.3.5 Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.3.6 Borang Kelulusan Berjiran
A.4 Permohonan Kebenaran Merancang Tambahan/Ubahsuai Bangunan
A.4.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Tambahan/Ubahsuai Bangunan 
A.4.2 Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.4.3 Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak
A.4.4 Surat Akuan
A.5 Permohonan Kebenaran Merancang Struktur Papan Iklan
A.5.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang Struktur Papan Iklan
A.5.2 Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.6 Permohonan Ulasan Untuk Menukar Syarat,Memecah Sempadan dan Mencantumkan Tanah
A.6.1 Senarai Semak Penerimaan Dokumen Permohonan Ulasan Untuk Menukar Syarat,Memecah Sempadan dan Mencantumkan Tanah
A.7 Permohonan Pelanjutan Kebenaran Merancang
A.7.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelanjutan Kebenaran Merancang
A.7.2 Borang B - Permohonan Bagi Pelanjutan Kebenaran Merancang
A.8 Permohonan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat (Nama Jalan dan Nombor Bangunan) Untuk Pemilik / Pemaju Skim Pembangunan
A.8.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat (Nama Jalan dan Nombor Bangunan) Untuk Pemilik / Pemaju Skim Pembangunan
A.8.2 Borang Permohonan Kelulusan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat (Nama Jalan & Nombor Bangunan)
A.8.3 Borang Permohonan Kelulusan Untuk Menukar Nombor Bangunan (Kediaman, Perniagaan dan Perusahaan) Untuk Pemilik / Pemaju Skim Pembangunan
A.9 Permohonan Menukar Nombor Bangunan (Perumahan, Perniagaan dan Perusahaan)
A.9.1 Senarai Semak Penerimaan Dokumen Permohonan Menukar Nombor Bangunan (Perumahan, Perniagaan dan Perusahaan)
A.9.2 Borang Permohonan Menukar Nombor Bangunan (Perumahan, Perniagaan dan Perusahaan)
A.10 Pra-Rundingan - Permohonan Kebenaran Merancang Menara Dan Struktur Sistem Pemancar Telekomunikasi
A.10.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Menara Dan Struktur Sistem Pemancar Telekomunikasi
B PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR
BIL SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
B.1 Permohonan Pelan Kerja Tanah
B.1.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Infrastruktur Pelan Kerja Tanah
B.1.2 Borang Kiraan Fi Pelan Infrastruktur
B.1.3 Borang Notis Memulakan Kerja Tanah_KEJ 02
B.2 Permohonan Pelan Jalan Dan Perparitan
B.2.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Infrastruktur Pelan Jalan dan Perparitan
B.2.2 Borang Kiraan Fi Pelan Infrastruktur
B.2.3 Senarai Semak Pengesahan Penyediaan Kemudahan Akses Orang Kelainan Upaya (OKU) MPSJ
B.3 Permohonan Pelan Lampu Jalan/Lampu Isyarat/Lampu Taman
B.3.1 Senarai Semak Dokumen Permohona Jalan/Lampu Isyarat/Lampu Taman
B.3.2 Borang Kiraan Fi Pelan Infrastruktur
B.3.3 Senarai Semak Pengesahan Penyediaan Kemudahan Akses Orang Kelainan Upaya (OKU) MPSJ
B.4 Permohonan Permit Kebenaran Menjalankan Kerja-Kerja Korekan di Atas Jalan Awam Rezab MPSJ
B.4.1 Borang Permohonan Permit Kebenaran Menjalankan Kerja-Kerja Korekan di Atas Jalan Awam Rezab MPSJ
C PERMOHONAN PELAN LANDSKAP
BIL SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
C.1 Permohonan Pelan Landskap
C.1.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Landskap
C.1.2 Borang Permohonan Kelulusan Pelan Landskap
C.1.3 Fi Permohonan Pelan Landskap
D.  PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
BIL SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
D.1 Permohonan Pelan Bangunan (Baru/Serentak)
D.1.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan (Baru/Serentak)
D.1.2 Borang A
D.1.3 Borang Template Kiraan Fi
D.1.4 Format Pelan Cadangan Strata COB
D.1.5 Template Surat Perakuan IWK
D.1.6 Template Surat Perakuan SKMM
D.1.7 Senarai Semak Pengesahan Penyediaan Kemudahan Akses Orang Kelainan Upaya (OKU)
D.2 Permohonan Pelan Bangunan (Pindaan)
D.2.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan (Pindaan)
D.2.2 Borang A
D.2.3 Borang Pindaan Kepada Pelan Yang Diluluskan
D.2.4 Borang Template Kiraan Fi
D.2.5 Format Pelan Cadangan Strata COB
D.2.6 Borang Pengesahan Semakan Awalan Tambahan Ubahsuai dan Pindaan Pelan Lulus
D.3 Permohonan Pelan Tambahan/Ubahsuai (Permohonan Serentak)
D.3.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Tambahan/Ubahsuai (Permormohonan Serentak)
D.3.2 Borang A
D.3.3 Borang Pengesahan Semakan Awalan Tambahan Ubahsuai dan Pindaan Pelan Lulus
D.3.4 Borang Perakuan Pemohon
D.3.5 Borang Permohonan Perkhidmatan Tong Roro
D.3.6 Borang Template Kiraan Fi
D.3.7 Surat Perakuan
D.3.8 Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak
D.4 Permohonan Pelan Tambahan/Ubahsuai
D.4.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Tambahan/Ubahsuai
D.4.2 Borang A
D.4.3 Borang Pengesahan Semakan Awalan Tambahan Ubahsuai dan Pindaan Pelan Lulus
D.4.4 Borang Perakuan Pemohon
D.4.5 Borang Permohonan Perkhidmatan Tong Roro
D.4.6 Borang Template Kiraan Fi
D.4.7 Surat Perakuan
D.4.8 Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak
E.  NOTIS MULA KERJA BINAAN
BIL SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
E.1.  Notifikasi Mula Kerja Binaan
E.1.1  Senarai Semak Dokumen Notifikasi Mula Kerja Binaan
E.1.2  Borang B – Notis Memulakan/Menyambung Kerja Binaan
E.1.3  Borang KEJ 02 - Notis Memulakan Kerja Tanah
E.1.4  Borang Maklumat Perunding dan Kontraktor Berdaftar Yang Terlibat Dengan Projek Pembinaan
F.  PEMERIKSAAN INTERIM
BIL SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
F.1 Permohonan Pemeriksaan Interim
F.1.1  Senarai Semak Dokumen Permohonan Pemeriksaan Interim
F.1.2 Borang Pemeriksaan Interim IWK
F.1.3 Borang Pemeriksaan Interim TNB
F.1.4 Borang Pemeriksaan Interim SYABAS
F.1.5 Borang Pemeriksaan Interim JKKP
F.1.6 Borang Pemeriksaan Interim JBPM
F.1.7 Borang Pemeriksaan Interim JKR/Jabatan Kejuruteraan
F.1.8 Borang Pemeriksaan Interim Jabatan Perancang Bandar
F.1.9 Borang Pemeriksaan Interim Bangunan
F.1.10 Borang KEJ 05 - Pemeriksaan Interim Tapak Asas Jalan (Jalan Di Bawah Penyelenggaraan Majlis)
G.  PEMERIKSAAN AKHIR
BIL SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
G.1 Permohonan Pemeriksaan Akhir I dan II
G.1.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pemeriksaan Akhir I dan II
G.1.2 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (SKMM)
G.1.3 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (SYABAS)
G.1.4 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (TNB)
G.1.5 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKR/Jabatan Kejuruteraan, MPSJ) – Sistem Jalan dan Parit
G.1.6 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKR/Jabatan Kejuruteraan, MPSJ) – Sistem Lampu Jalan/Lampu Taman/Lampu Isyarat
G.1.7 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Perancangan Bandar, MPSJ)
G.1.8 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Bangunan, MPSJ)
G.1.9 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Landskap, MPSJ)
G.1.10 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Pengurusan Alam Sekitar, MPSJ)
G.1.11 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, MPSJ)
G.1.12 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JBPM)
G.1.13 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKKP)
G.1.14 Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (IWK)
G.1.15 Borang KEJ 06 – Borang Permohonan Siap Kerja Jalan dan Parit
G.1.16 Borang KEJ 07 – Borang Pemeriksaan Tapak untuk Pengesahan Siap Kerja Jalan dan Parit
G.1.17 Borang KEJ 06 & 08 - Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja dan Pemeriksaan Tapak Lampu Jalan
G.1.18 Borang KEJ 06 & 08 - Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja dan Pemeriksaan Tapak Lampu Taman
G.1.19 Borang KEJ 06 & 08 - Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja dan Pemeriksaan Tapak Lampu Isyarat
G.1.20 Borang Laporan Ujian Beban Lampu Jalan
G.1.21 Borang Laporan Ujian Beban Lampu Taman
G.1.22 Senarai Semak Pengambilan Alih Penyelenggaraan – Pembersihan Kawasan
H.  PERMOHONAN CF, PENDEPOSITAN CCC DAN AMBIL ALIH KAWASAN
BIL SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
H.1 Permohonan Sijil Layak Menduduki (CFO)
H.1.1  Senarai Semak Dokumen Permohonan Sijil Layak Menduduki (CFO)
H.1.2 Borang KEJ 06 – Borang Permohonan Siap Kerja Jalan dan Parit
H.1.3 Borang KEJ 07 – Borang Pemeriksaan Tapak untuk Pengesahan Siap Kerja Jalan dan Parit
H.1.4 Borang KEJ 06 & 08 - Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja dan Pemeriksaan Tapak Lampu Jalan
H.1.5 Borang KEJ 06 & 08 - Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja dan Pemeriksaan Tapak Lampu Taman
H.1.6 Borang KEJ 06 & 08 - Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja dan Pemeriksaan Tapak Lampu Isyarat
H.1.7 Borang Laporan Ujian Beban Lampu Jalan
H.1.8 Borang Laporan Ujian Beban Lampu Taman
H.1.9 Borang Maklumat Pengumpulan Data dan Penguatkuasaan Strata
H.1.10 Senarai Semak Borang Penilaian Harta
H.1.11 Senarai Nilaian Pemilik
H.2 Pendepositan CCC
H.2.1 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pendepositan Certification of Completion and Compliance (CCC)
H.2.2 Lampiran 1 2 3 4 – Berkaitan Daftar Pemilik Strata (COB)
H.2.3 Borang Maklumat Pengumpulan Data dan Penguatkuasaan Strata
H.2.4 Senarai Semak Borang Penilaian Harta
H.2.5 Senarai Nilaian Pemilik
H.3 Pengambilan Alih Kawasan
H.3.1 Senarai Semak Permohonan Pengambilan Alih Kawasan
H.3.2 Senarai Semak Pengambilan Alih Penyelenggaraan 
H.3.3 Borang Pengambilan Alih Kawasan – Notis Kerja-Kerja Landskap
H.3.4 Borang Inventori Elemen Landskap
H.3.5 Borang Penyerahan Pokok
H.3.6 Borang Laporan Tapak Kawasan Pengambilan Alih Penyelenggaraan Landskap
H.3.7 Borang Maklumat Petak Parking
I.  PERMOHONAN TELEKOMUNIKASI
BIL SENARAI SEMAK/BORANG/LAMPIRAN BERKAITAN
I.1 Permohonan Telekomunikasi
I.1.1 Senarai Semak Wayarles Lampu Limpah
I.1.2 Senarai Semak Wayarles Atas Bangunan
J. MANUAL PENGGUNA OSC 3 PLUS ONLINE
I.1 Manual Pengguna OSC3PLUS
MS