Projek Inovasi MBSJ 2022

Bil

Nama Projek / Permasalahan
 

Nama Kumpulan

Jabatan

Pencapaian

1.

Smart Pusara

EP

Khidmat Pengurusan

SAGUHATI
Konvensyen Inovasi Awam
(KIA) MBSJ 2022

2.

Lampu Isyarat Kaunter (Suis Q)

X Change

Perbendaharaan

SAGUHATI
Konvensyen Inovasi Awam
(KIA) MBSJ 2022

3.

Compound Alerts

Text Rangers

Undang-Undang

TEMPAT KETIGA
Konvensyen Inovasi Awam
(KIA) MBSJ 2022

4.

Greenhouse Gas Inventory Management System (Gims)

D’Planners

Perancangan Bandar

NAIB JOHAN
Konvensyen Inovasi Awam
(KIA) MBSJ 2022

5.

Pengurusan Pemantauan Prestasi Bandaraya (3pb)

Corp Dynamic

Korporat Dan Pengurusan Strategik

JOHAN
Konvensyen Inovasi Awam
(KIA) MBSJ 2022

MS