Tuntutan Kenderaan-Kenderaan Buruk Bulan Jun 2021

Kenderaan-kenderaan buruk seperti senarai di bawah telah ditunda di atas kesalahan meletakkan atau meninggalkan kenderaan terbengkalai / buruk di mana-mana tempat awam di bawah kesalahan Sek 46 (1) (e) dan di baca bersama Sek 46 (3) (a) Akta 133, Akta Jalan Parit dan Bangunan1974. Kenderaan tersebut disimpan di Stor depoh Majlis Bandaraya Subang Jaya. Pemilik kenderaan diminta menghubungi pihak Majlis di talian 03-80681240 atau datang terus ke Pejabat Cawangan Puchong, Jalan Utama 2/10, Taman Perindustrian Maju Jaya Batu 14, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan.

Pemilik-pemilik kenderaan tersebut boleh membuat tuntutan dengan menunjukkan bukti pemilikan kenderaan berkaitan dan menjelaskan kos denda tuntutan yang akan dikenakan oleh pihak Majlis dalam tempoh 14 hari daripada notis ini. Jika tiada tuntutan selepas tempoh tersebut kenderaan akan dilupuskan tanpa sebarang notis lagi dikeluarkan.
 

BILNO.PENDAFTARANJENIS KENDERAANBILNO.PENDAFTARANJENIS KENDERAANBILNO.PENDAFTARANJENIS KENDERAAN
1.  ABC 8025VAN119.  NBB 454PROTON SAGA237.  WJN 8574PROTON SATRIA
2.  ABD 112VAN120.  NBH 1908PROTON SAGA238.  WJP 1092KIA
3.  ABL 512HONDA121.  NBP 8883KIA SORENTO239.  WJP 6383BMW
4.  ABL 9993PROTON SAGA122.  NBQ 2525SANGYONG240.  WJR 5484PROTON WIRA
5.  ABT 8805NISSAN123.  NBQ 7083KIA241.  WJS 9033KIA SPECTRA
6.  ACP 2208HONDA124.  NBW 9818MODENAS KRISS242.  WJY 3938PROTON PERDANA
7.  ACR 3186NISSAN VENETTE125.  NCC 1137NAZA243.  WKA 6486PERODUA KANCIL
8.  ACW 2663HONDA126.  ND 2333MORRIS MINOR244.  WKB 3314FORD
9.  ADA 707PROTON SAGA127.  NY 6655PROTON SAGA245.  WKC 4434PROTON SAGA
10.  ADB 1926PROTON SAGA128.  PAK 7193VOLVO246.  WKJ 3923HYUNDAI
11.  ADD 7401PROTON WIRA129.  PCA 7213NISSAN VENETTE247.  WKL 8465PROTON WIRA
12.  ADS 3855PERODUA KANCIL130.  PCA 8537HONDA EX5248.  WKM 1050PROTON SATRIA
13.  ADT 7510PERODUA KEMBARA131.  PCB 8750TOYOTA249.  WKP 7305NISSAN VANETTE
14.  AEA 6239PERODUA KANCIL132.  PCD 1090TOYOTA250.  WKQ 3587KIA
15.  AEE 2060FIAT133.  PCG 6695PROTON SAGA251.  WKR 768PERODUA KANCIL
16.  AER 7834PROTON WAJA134.  PDE 373PROTON SATRIA252.  WKS 4950PROTON SAGA
17.  AFK 4191PROTON SATRIA135.  PDK 3788PROTON PERDANA253.  WKU 7386PROTON WIRA
18.  BAW 6074HONDA136.  PDR 941RANGKA PERODUA KANCIL254.  WKW 7441PROTON WAJA
19.  BCJ 4096NISSAN LORI137.  PDS 263CITROEN255.  WKW 9468PROTON WAJA
20.  BCN 4371NISSAN138.  PEP 8986PERODUA KEMBARA256.  WKX 5720PROTON WAJA
21.  BCP 6250PROTON SAGA139.  PFA 8963PROTON SAGA257.  WLA 6730TOYOTA
22.  BCP 6991PROTON SAGA140.  PFN 9973VOLVO258.  WLB 4036KIA
23.  BCV 4949VAN NISSAN141.  PUTRAJAYA 5008MERCEDES259.  WLC 8407SILVER
24.  BDJ 6938MITSUBISHI142.  QKB 6789HONDA260.  WLG 677CHEVROLET
25.  BDK 172PROTON SAGA143.  TAB 8877PROTON PERDANA261.  WLJ 4011ATOS
26.  BDR 8268PROTON SAVVY144.  TIADA NO.PROTON WIRA262.  WLJ 8295PERODUA KANCIL
27.  BDV 5048PROTON WIRA145.  TT 9161PERODUA KANCIL263.  WLP 5326PERODUA KANCIL
28.  BDW 355PROTON WIRA146.  TV 8168PROTON WIRA264.  WLS 4537ATOS
29.  BDY 212VOLVO147.  WA 5362 MLORI265.  WLT 433PROTON WIRA
30.  BEB 7839PROTON WIRA148.  WA 6393VOLKSWAGEN266.  WLT 482PROTON WIRA
31.  BEH 8843NISSAN VENETTE149.  WA 7066 KPROTON GEN2267.  WLU 9335PROTON WAJA
32.  BEL 6506VAN150.  WAF 9594BMW268.  WLX 4575PROTON SAGA
33.  BES 3321VOLVO151.  WAR 7162TOYOTA269.  WLX 4614PROTON SAGA
34.  BEU 5649FORD152.  WAS 1568HYUNDAI270.  WLX 5061PERODUA KANCIL
35.  BFA 5466PROTON SAGA153.  WAT 770NISSAN271.  WLY 4051PROTON JUARA
36.  BFB 7000PROTON WIRA154.  WAW 3486VOLVO272.  WM 6789HONDA
37.  BFD 5500BMW155.  WBC 9980HONDA273.  WMA 9489CITROEN
38.  BFE 1313NISSAN156.  WBM 2110BMW274.  WMB 1016VOLVO
39.  BFE 5575PROTON SAGA157.  WBN 7889MERCRDES BENZ275.  WME 466PROTON SAGA
40.  BFH 7600PROTON SAGA158.  WBR 9120PROTON SAGA276.  WMF 3389CITROEN
41.  BFJ 484PERODUA KANCIL159.  WBT 342NISSAN SUNNY277.  WMF 9433CHEVROLET
42.  BFP 4622PROTON SAGA160.  WBV 5007TOYOTA278.  WMJ 5175PROTON GEN-2
43.  BFP 7662PERODUA KANCIL161.  WBV 6339PROTON SAGA279.  WMK 3226CHEVROLET
44.  BFR 6563PROTON WIRA162.  WBW 9929MERCEDES280.  WMM 4451PERODUA KANCIL
45.  BFV 7271PROTON WIRA163.  WBY 3755PROTON SAGA281.  WMN 7456KIA
46.  BFX 8973PERODUA KANCIL164.  WC 9592 KKIA282.  WMT 7547CHEVROLET
47.  BGA 2592PAJERO165.  WCA 8616MAZDA283.  WMU 3061PROTON SAGA
48.  BGJ 3553TOYOTA UNSER166.  WCB 7562PROTON SAGA284.  WMX 6231PROTON WAJA
49.  BGJ 4111PROTON SAGA167.  WCC 9419DAIHATSU CHARADE285.  WMY 1007MERCEDES
50.  BGP 5724NISSAN168.  WCD 6398PROTON SAGA286.  WNA 7642NAZA
51.  BGQ 7279PROTON SAGA169.  WCH 9865NISSAN LORI287.  WNC 2213PERODUA KANCIL
52.  BGQ 7442PERODUA KANCIL170.  WCR 8072JAGUAR288.  WND 1980KIA
53.  BGS 6838ATOS171.  WCW 6614CITROEN289.  WND 8071PROTON SAVVY
54.  BHB 4182HONDA WAVE172.  WDA 4537VOLKSWAGEN290.  WNF 5849PROTON SAVVY
55.  BHC 5483MODENAS KRISS AN110R173.  WDC 658PROTON SAGA291.  WNL 4734PROTON SAVVY
56.  BHD 6125PERODUA KANCIL174.  WDF 5977PROTON SAGA292.  WNT 4111PROTON GEN-2
57.  BHG 6383PERODUA KELISA175.  WDH 6949PROTON WIRA293.  WPA 7272AUDI
58.  BHK 3339MERCEDES176.  WDL 9505PROTON SAGA294.  WPX 363PROTON PERSONA
59.  BHL 5554NAZA177.  WDQ 6478NISSAN295.  WPY 5208PERODUA MYVI
60.  BHN 6723PERODUA KANCIL178.  WDS 6260PROTON SATRIA296.  WQA 6490PROTON SATRIA
61.  BHS 7103MOSKITO179.  WDW 2628CITROEN297.  WQD 3900PAJERO
62.  BHU 4894NAZA180.  WDY 3512PROTON SAGA298.  WQD 8492PROTON WIRA
63.  BHY B885TOYOTA181.  WEA 3260VAN MITSUBISHI299.  WQD 9884PERODUA VIVA
64.  BJC 2553PERODUA MYVI182.  WEB 6851PROTON WIRA300.  WQG 4146NAZA BLADE
65.  BJG 3992PROTON SAGA183.  WEE 3991MERCEDES301.  WQL 8366MERCEDES
66.  BJJ 296NAZA184.  WEE 6663HONDA302.  WQP 1789SUZUKI
67.  BJS 3714PROTON GEN-2185.  WEH 6339NISSAN VANETTE303.  WQQ 4310PROTON SAGA
68.  BKF 4589NAZA186.  WEL 5040HONDA304.  WQX 3190HYUNDAI MATRIX
69.  BKP 4860KIA187.  WEM 1535PROTON SAGA305.  WQX 4053HYUNDAI
70.  BL 325TOYOTA188.  WEM 2215PERODUA KANCIL306.  WRN 5595PERODUA VIVA
71.  BLL 5585TOYOTA189.  WEQ 8204NISSSAN VENETTE307.  WRP 2954PROTON SAGA BLM
72.  BMG 6294MODENAS190.  WER 1731PROTON WIRA308.  WRY 2355MODENAS KRISS
73.  BPJ 4997MODENAS191.  WER 4284PROTON WIRA309.  WSH 9509PEUGEOT
74.  CAC 6297FORD192.  WEU 8002CITROEN310.  WSV 7670CHERRY
75.  CAN 650PROTON SATRIA193.  WEV 5769PROTON SAGA311.  WTC 7340HYUNDAI
76.  CAX 1427PROTON WIRA194.  WFB 3623NISSAN312.  WTG 1743PERODUA VIVA
77.  CBA 9855PROTON WIRA195.  WFD 1448TOYOTA313.  WTQ 7727MERCEDES
78.  CBE 2634RANGKA PROTON WIRA196.  WFF 2203PERODUA RUSA314.  WUL 5737BMW
79.  CBM 5115KIA197.  WFF 9935PROTON SATRIA315.  WUX 7807CHEVROLET CRUZE
80.  CCP 8818PERODUA KELISA198.  WFH 7622PROTON SAGA316.  WXL 8856PERODUA VIVA
81.  CCS 8616CHERRY199.  WFP 8219PROTON WIRA317.  WYN 9422FORD
82.  DY 8981MERCEDES200.  WFS 6994PROTON WIRA318.  WYX 2059PROTON SAGA FLX
83.  HB 5617PROTON SAGA201.  WFT 3917PERODUA KANCIL319.  WEL 489PERODUA KANCIL
84.  HBA 5293PROTON SAGA202.  WFW 5594PROTON SAGA320.  BLD 8822KERETA
85.  HWC 5035PROTON SAGA203.  WFW 5594PROTON SAGA321.  JQN 2262FORD RANGER
86.  HWC 8158PROTON WAJA204.  WFY 2623HONDA322.  PFG 5773RANGKA PROTON WIRA
87.  HWD 7965PROTON SAGA205.  WGA 1782PERODUA KANCIL323.  KV 9602HYUNDAI
88.  JBY 758HONDA206.  WGA 6293PROTON WIRA324.  WGC 4233PROTON SAGA
89.  JCH 7215PROTON SAGA207.  WGF 3701PROTON TIARA325.  WNT 936PROTON ISWARA
90.  JCV 9848PROTON SAGA208.  WGH 5533PROTON WIRA326.  WHJ 8934PROTON ISWARA
91.  JDH 1390HONDA ACCORD209.  WGJ 6510LORI DAIHATSU327.  PCE 5689PROTON SAGA
92.  JDR 300MERCEDES210.  WGM 2347HONDA328.  WSG  9348PERODUA VIVA
93.  JED 6748VOLVO211.  WGN 6394PROTON WIRA329.  WRK 7245PERODUA VIVA
94.  JEM 3731PERODUA KENARI212.  WGQ 4623PERODUA KANCIL330.  QLC 3321MAZDA
95.  JET 913AUDI213.  WGQ 5050HONDA331.  CAF 1761DAIHATSU CHARADE
96.  JFE 3555PROTON SAGA214.  WGQ 5952AUDI332.  MAQ 9899HYUNDAI
97.  JGP 7784KEMBARA215.  WGQ 8492PROTON SAGA333.  WNQ 1281PROTON SAGA
98.  JHN 969CHEVROLET216.  WGQ 8680PROTON SAGA334.  PBQ 4671HONDA
99.  JHV 7181KIA217.  WGQ 9587PROTON SAGA335.  WEB 2622PROTON SAGA
100.  JHY 5548HONDA WAVE218.  WGS 6908PROTON WIRA336.  WUN 2553MOTOSIKAL
101.  JKC 8718PROTON SAVVY219.  WGU 5288HONDA337.  BFQ 4427RANGKA MOTOSIKAL
102.  JLP 6958PROTON SAGA220.  WGW 7215PROTON WIRA338.  WAU 1409RANGKA MOTOSIKAL
103.  JPL 3850PERODUA ALZA221.  WGX 217FIAT339.  WLG 4761MODENAS KARISMA
104.  JST 7220PERODUA KANCIL222.  WGX 3091PROTON SAGA340.  WUN 2553RITZ RU110
105.  KAW 8919PROTON WIRA223.  WHA 6640PROTON WIRA341.  WFT 1183NISSAN SENTRA
106.  KBJ 4000PROTON WIRA224.  WHD 3931PROTON SAGA342.  BJW 352HONDA
107.  KBN 7706PERODUA KANCIL225.  WHF 6211MERCEDES343.  BHG 6034HONDA
108.  KS 1216NISSAN SUNNY226.  WHM 2870MODENAS344.  BFG 4427MODENAS KRISS
109.  KV 9696NISSAN227.  WHQ 2195PROTON WIRA345.  WAU 1409HONDA
110.  MAQ 7900PROTON WIRA228.  WHV 2192PROTON PERDANA346.  WA 5365 MDAIHATSU
111.  MBE 1590PROTON SAGA229.  WHW 298PROTON WIRA347.  WFY 2633HONDA CITY
112.  MBJ 7465PROTON SAGA230.  WHX 6431PROTON WIRA348.  WJS 9580PROTON PERDANA
113.  MR 1622VOLVO231.  WHY 2792PROTON SAGA349.  JEJ 4185HYUNDAI
114.  MV 3418PROTON SAGA232.  WJC 5993HONDA350.  BCG 3380YAMAHA
115.  NAH 654DAIHATSU CHARADE233.  WJE 6334LORI MITSUBISHI351.  BDP 5673HONDA
116.  NAM 7467TOYOTA LITEACE234.  WJF 1653PROTON WAJA352.  WSA 5723HONDA
117.  NAU 3728PROTON WIRA235.  WJG 4813PROTON PERDANA353.  WJA 2858PROTON WIRA
118.  NAV 8875PROTON SAGA236.  WJM 4429NISSAN SERENA354.  X OIC 236PROTON PERRDANA
MS